Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Veraset ve intikal vergisi ödemesi ne zaman 2017?

Miras kalan gayrimenkuller için ödenen veraset ve intikal vergisi için henüz ödeme dönemi başlamadı. Peki, veraset ve intikal vergisi 2017 ne zaman?


Veraset ve İntikal Vergisi Yasası gereğince Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset  tarikiyle veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız (karşılıksız) bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisi'ne tabi tutuluyor.


Buna göre veraset ve intikal vergisi, miras kalan gayrimenkuller için ödeniyor. Peki, veraset ve intikal vergisi ödemesi ne zaman 2017?


Veraset ve intikal vergisi 3 sene boyunca ödeniyor. Mayıs ve Kasım ayları olmak üzere senede iki eşit taksit halinde ödeniyor. Buna göre, veraset ve intikal vergisi yaklaşık 1 ay sonra başlıyor. Vergi ödemeleri ilgili vergi dairesine ödeniyor.


Matrah dilim tutarlarının tespiti


(1) 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.


(2) Buna göre, 1/1/2017 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.Matrah

Verginin Oranı
Veraset Yoluyla İntikallerdeİvazsız İntikallerde
İlk 210.000 TL için110
Sonra gelen 500.000 TL için315
Sonra gelen 1.110.000 TL için520
Sonra gelen 2.000.000 TL için725
Matrahın 3.820.000 TL'yi aşan kısmı için1030


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com