Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Veraset ve intikal vergisi oranları 2017!

Kendisine miras kalan mirasçılar veraset ve intikal vergisi sorumlusu ödeniyor. Peki, vergi ne kadar ödenir? İşte veraset ve intikal vergisi oranları 2017..


Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya her hangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde veraset ve intikal vergisi ödeniyor.


1/1/2017 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.


Veraset ve intikal vergisi oranları 2017Matrah

Verginin Oranı
Veraset Yoluyla İntikallerdeİvazsız İntikallerde
İlk 210.000 TL için110
Sonra gelen 500.000 TL için315
Sonra gelen 1.110.000 TL için520
Sonra gelen 2.000.000 TL için725
Matrahın 3.820.000 TL'yi aşan kısmı için1030


Kendisine miras kalan ve kalan miras değeri yapılan hesaplamalar sonrasında istisna haddini aşan mirasçılar, veraset ve intikal vergisi mükellefi oluyor.


Mirasçılar vergilerinin ilk taksitini Mayıs ayı içerisinde, ikinci taksitini ise Kasım ayı içerisinde ödeyebiliyor. 


Vergi borcu, Veraset ve İntikal Vergi Dairelerine ödeniyor. Kalan taşınmazlar için beyannameler ise taşınmazların bağlı olduğu belediyeye veriliyor. 

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com