Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Veraset ve intikal vergisi süresi!

Veraset ve intikal vergisi; Bedelsiz veya karşılıksız olarak elde edilen servet unsurlarından alınıyor. Peki, veraset ve intikal vergisi süresi kaç senedir?


Veraset ve intikal vergisi; Bedelsiz veya karşılıksız olarak elde edilen servet unsurlarından alınıyor. Bu vergi, malların veraset tarikiyle veya her hangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde doğuyor.


Vergiyi veraset tarikiyle veya ivazsız bir tarzda mal iktisap eden kimseler ödüyor. Peki, veraset ve intikal vergisi kaç yıl ödenir? Veraset ve intikal vergisi ödeme zamanları neler?


Veraset ve intikal vergisi süresi


Veraset ve intikal vergisi tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl mayıs ve kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte (gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazananlara ödenecek ikramiyeler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları dolayısıyla dağıtılacak ikramiyelerden kesilen vergiler beyanname verme süresi içinde) ödeniyor.


Tescil tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde sonucu ilgili vergi dairesine bildirilmek üzere, intikal eden gayrimenkullerin tescil işlemi, veraset ve intikal vergisinin tahakkuku beklenmeksizin yapılıyor.


Ancak, intikali yapılan gayrimenkule isabet eden veraset ve intikal vergisi tamamen ödenmedikçe devir ve ferağı yapılamaz ve üzerinde herhangi bir ayni hak tesis edilemiyor.


Tapu memurları vergi dairesince verilmiş ilişik kesme belgesi olmaksızın devir ve ferağ işlemi yapamazlar, aksi halde verginin ödenmesinden mükellefler ile birlikte müteselsilen sorumlu olurlar.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com