Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Veraset vergisi ödemeleri için son hafta!

Bedelsiz bir şekilde tescil edilen veya miras olarak intikal eden taşınmaz mallardan elde edilen gelir veraset ve intikal vergisine tabi tutuluyor. Veraset vergisi ödemeleri için son 1 hafta kaldı..


Bedelsiz bir şekilde tescil edilen veya miras olarak intikal eden taşınmaz mallardan elde edilen gelir veraset ve intikal vergisine tabi tutuluyor.


Bu vergi yalnız 3 yıl boyunca ödeniyor. Sene içerisinde iki taksitte ödenebilen veraset vergisinin ilk taksiti Mayıs, ikinci taksiti Kasım'da ödeniyor. Buna göre, veraset vergisi ödemeleri için son 1 hafta kaldı.


Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu vergi; Kanunen Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali durumunda ödeniyor.


Bu verginin mükellefiyeti; Beyanname verildiği takdirde, beyannamede gösterilen mallar için beyanname tarihinde; Verilen beyannamede gösterilmeyen mallar ile beyanname verilmeyen hallerde intikal eden malların idarece tesbit olunduğu tarihte; Terekenin tahriri, defter tutma veya resmi tasfiye hallerinde mahkemece bu işlemlerin ikmal edildiği tarihte başlıyor.


1/1/2016 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanıyor:


Matrah Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla İntikallerde İvazsız  İntikallerde


İlk             210.000 TL için 1 10

Sonra gelen     500.000 TL için 3 15

Sonra gelen     1.110.000 TL için 5 20

Sonra gelen    2.000.000 TL için 7 25

Matrahın     3.820.000 TL’yi aşan bölümü için 10   30Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com