Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Vergi barışı yasa teklifi 2016!

Meclis'e sunulan vergi barışı yasa teklifi (Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi) ile geçmiş beş yıla ilişkin matrah artırımında bulunan mükelleflere bu dönemler için vergi incelemesi yapılmaması öngörülüyor..


Meclis'e sunulan vergi barışı yasa teklifi (Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi) ile geçmiş beş yıla ilişkin matrah artırımında bulunan mükelleflere bu dönemler için vergi incelemesi yapılmaması öngörülüyor.


Buna göre kazançlarını Gelir Vergisi kapsamında beyan eden şahıslar geçmiş beş yıla ait inceleme riskinden kurtulmuş oluyor. Örneğin kira gelir vergisi ve değer artış kazancı vergisi için geriye dönük 5 yıllık vergi incelemesi yapılmıyor.


Yasanın kapsadığı yıllar 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 olarak sıralanıyor. Yasa teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından ikinci ayın sonuna kadar mükellefler vergi barışı Maliye’ye başvurulabilecek.


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi


Teklif ile, özel sektörün kamuya olan borç yükünün azaltılarak borçlara taksitle ödeme imkânı getirilmesi, ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi, vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması, işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hâle getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi, 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların, Kanunun öngördüğü şartlar dâhilinde ödeyemeyen borçlulara yeniden bir hak verilerek kamu alacaklarının tasfiyesi öngörülmektedir.


Kanun teklifinin tam metni için tıklayınIşıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com