Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Vergi borçlarını yapılandırma fırsatı başladı!

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7020 sayılı Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Vergi borçlarını yapılandırma fırsatı başladı. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7020 sayılı Kanun 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Söz konusu Kanun ile;

- Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların gecikme zamları ve faizlerinde  Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması, 


- Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen silinmesi,


- Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,


- Yapılandırılan tutarların ikişer aylık dönemler halinde 36 aya varan sürelerde taksitle ödenmesi,


- Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan AYRICA %50 İNDİRİM uygulanması,


- Yapılandırılan borçların kredi kartı ile ödenmesi


gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.


Başvuruların; 


- Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden,


- Bağlı bulunulan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla


30 Haziran 2017 tarihi akşamına kadar yapılması gerekmektedir.