Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Vergi borcu pişmanlık beyannamesi işlemleri!

30 Haziran 2016 tarihinden önceki dönemlere ait beyan edilmemiş vergiye tabi gelir ve kazançlar için pişmanlık beyannamesi verilebiliyor.


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

30 Haziran 2016 tarihinden önceki dönemlere ait beyan edilmemiş vergiye tabi gelir ve kazançların (tapu harcı, kira geliri, değer artışı kazancı, vb.) pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanname verilmesi suretiyle Yapılandırma Kanunu kapsamında beyan edilmesi mümkün oluyor.


Bu durumda tahakkuk eden; 

› Verginin tamamı, 

› Pişmanlık zammı ve faiz yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutar tahsil edilecek; ceza, zam ve faizlerin tahsilinden vazgeçilecektir. 


Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesi kapsamında diğer ücret geliri elde eden ve 

› Basit usule tabi ticaret erbabının yanında çalışanlar, 

› Özel hizmetlerdeki şoförler, 

› Özel inşaat işlerinde çalışan inşaat işçileri, 

› Kira geliri elde eden gerçek kişilerin yanında çalışan diğer ücret geliri elde eden mükellefler. 


2016 yılı gelir vergilerini süresinde tarh ettirmemiş ise 2 ay içinde vergilerini tarh ettirebileceklerdir. Bu takdirde geçmişe yönelik gelir vergisi ve vergi cezası aranılmayacaktır.