Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Vergi dairesi uzlaşma başvuruları!

Vergi borcu bulunan kimseler, kendilerine gelen uzlaşma talebi doğrultusunda vergi dairesi ile uzlaşma yoluna gitmek isteyebiliyor..


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Vergi borcu bulunan kimseler, kendilerine gelen uzlaşma talebi doğrultusunda vergi dairesi ile uzlaşma yoluna gitmek isteyebiliyor. Vergi mükellefleri kendileri ya da noterden alınmış vekaletnameye dayanarak vekili aracılığı ile; Tüzel kişiler, küçükler ve kısıtlılarda ise bunların kanuni temsilcileri talepte bulunabiliyor.


Uzlaşma talebi, yetkili uzlaşma komisyonuna veya mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine dilekçe ile yapılıyor. Dilekçenin taahhütlü posta ile de gönderilebiliyor.


Uzlaşma başvuru süresi

Uzlaşma talebinin vergi/ceza ihbarnamesinin mükellefe tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içinde yapılması gerekiyor.


Nezdinde inceleme yapılan mükellefler incelemenin başlangıcından inceleme ile ilgili son tutanağın düzenlenmesine kadar geçen süre içerisinde her zaman uzlaşma talebinde bulunabilirler.


İnceleme elemanlarınca yapılacak “uzlaşmaya davet” hallerinde ise, davet yazısının mükellefe tebliğinden itibaren en geç on beş gün içerisinde uzlaşma talebinde bulunulabilir. 


Ancak incelemenin sonuçlandığı tarihte tarh zamanaşımının sona ermesine üç aydan az bir zaman kalması halinde mükellefe tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunup bulunmadığı sorulmaz ve talepte bulunmaya davet edilmez.


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com