Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Vergi takvimi Eylül 2016!

2016 yılının Eylül ayında ödenmesi gereken vergiler arasında gayrimenkul vergileri yer almıyor. Yalnız Ağustos 2016 dönemine ait yangın sigortası vergisinin beyan ve ödemesinin yapılması gerekiyor.


2016 yılının Eylül ayında ödenmesi gereken vergiler arasında gayrimenkul vergileri yer almıyor. Yalnız Ağustos 2016 dönemine ait yangın sigortası vergisinin beyan ve ödemesinin yapılması gerekiyor. Bu ay ödenecek diğer vergiler şu şekilde sıralanıyor:


Eylül Vergileri:

01/09/2016 09/09/2016 16-31 Ağustos 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


01/09/2016 16/09/2016 16-31 Ağustos 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/09/2016 16/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/09/2016 16/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/09/2016 16/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi


01/09/2016 16/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/09/2016 16/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/09/2016 16/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi


01/09/2016 20/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/09/2016 20/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/09/2016 20/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi


01/09/2016 20/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/09/2016 20/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/09/2016 20/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/09/2016 23/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı


01/09/2016 23/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı


01/09/2016 26/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


16/09/2016 26/09/2016 1-15 Eylül 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


16/09/2016 26/09/2016 1-15 Eylül 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/09/2016 26/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi


01/09/2016 26/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi


01/09/2016 30/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)


01/09/2016 30/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)


01/09/2016 30/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi