Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Vergi takvimi Eylül 2018!

2018 Eylül'de ödenecek vergiler, vergilerin ilk ve son ödeme tarihleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklandı...


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Eylül ayında ödenecek vergiler, vergilerin ilk ve son ödeme tarihleri yayımlandı. Vergi takvimine göre bu ay gayrimenkul sahiplerinin gayrimenkulleri için ödeyeceği bir vergi bulunmuyor.


İlk Tarih Son Tarih Konu


01/09/2018 10/09/2018 16-31 Ağustos 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/09/2018 11/09/2018 16-31 Ağustos 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi


01/09/2018 17/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi


01/09/2018 17/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi


01/09/2018 17/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/09/2018 17/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/09/2018 17/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi


01/09/2018 17/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/09/2018 17/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/09/2018 20/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/09/2018 20/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/09/2018 20/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/09/2018 20/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi


01/09/2018 20/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/09/2018 20/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/09/2018 24/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı


01/09/2018 24/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı


01/09/2018 24/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı


16/09/2018 25/09/2018 1-15 Eylül 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


16/09/2018 25/09/2018 1-15 Eylül 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/09/2018 26/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi


01/09/2018 26/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi


01/09/2018 26/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi


01/09/2018 01/10/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)


01/09/2018 01/10/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)


01/09/2018 01/10/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/09/2018 01/10/2018 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 10. Taksit Ödemesi


01/09/2018 01/10/2018 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi