Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Vergi takvimi Kasım 2016!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan vergi takvimine göre gayrimenkul sahiplerinin mükellef olduğu vergilerin ikinci taksiti bugün başladı. İşte Kasım'da ödenen vergiler..


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan vergi takvimine göre gayrimenkul sahiplerinin mükellef olduğu vergilerin ikinci taksiti bugün başladı. Emlak ve çevre temizlik vergisi 2. taksitinin bu ay içinde ödenmesi gerekiyor. 2016 Kasım'da ödenecek diğer vergiler şu şekilde sıralanıyor:


Kasım ayında ödenen vergiler


01/11/2016 09/11/2016 16-31 Ekim 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


01/11/2016 10/11/2016 16-31 Ekim 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/11/2016 14/11/2016 2016 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı


01/11/2016 14/11/2016 2016 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı


01/11/2016 15/11/2016 Ekim 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/11/2016 15/11/2016 Ekim 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/11/2016 15/11/2016 Ekim 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi


01/11/2016 15/11/2016 Ekim 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/11/2016 15/11/2016 Ekim 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi


01/11/2016 15/11/2016 Ekim 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/11/2016 17/11/2016 2016 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi


01/11/2016 17/11/2016 2016 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi


01/11/2016 21/11/2016 Ekim 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/11/2016 21/11/2016 Ekim 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/11/2016 21/11/2016 Ekim 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/11/2016 21/11/2016 Ekim 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi


01/11/2016 21/11/2016 Ekim 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/11/2016 21/11/2016 Ekim 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/11/2016 23/11/2016 Ekim 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı


01/11/2016 23/11/2016 Ekim 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı


01/11/2016 24/11/2016 Ekim 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı


16/11/2016 24/11/2016 1-15 Kasım 2016 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


16/11/2016 25/11/2016 1-15 Kasım 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi


01/11/2016 28/11/2016 Ekim 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi


01/11/2016 28/11/2016 Ekim 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi


01/11/2016 28/11/2016 Ekim 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi


01/11/2016 30/11/2016 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi


01/11/2016 30/11/2016 Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi


01/11/2016 30/11/2016 2016 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi


01/11/2016 30/11/2016 2016 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi


01/11/2016 30/11/2016 Ekim 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/11/2016 30/11/2016 Ekim 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)


01/11/2016 30/11/2016 Ekim 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)