Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Vergi takvimi Mayıs 2018!

Mayıs ayı vergi takvimine göre bu ay veraset ve intikal vergisi 1. taksiti ödeniyor, emlak ve çevre temizlik vergisi ödemeleri ise sona eriyor..


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Mayıs ayı vergi takvimi yayınlandı. Vergi takvimine göre, bu ay emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi 1. taksiti en son 31 Mayıs 2018 tarihinde ödeniyor. Vergi takvimine göre veraset ve intikal vergisinin 2018 yılı 1. taksit dönemi bugün başlıyor. 1. taksit ödemeleri yine en son 31 Mayıs'a kadar ödenebilecek. Mayıs ayında ödenen diğer vergiler ise şu şekilde sıralanıyor:


Mayıs ayında ödenen vergiler


01/05/2018 10/05/2018 16-30 Nisan 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2018 10/05/2018 16-30 Nisan 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


01/05/2018 14/05/2018 2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı


01/05/2018 14/05/2018 2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı


01/05/2018 15/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2018 15/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2018 15/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi


01/05/2018 15/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2018 15/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2018 15/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi


01/05/2018 15/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi


01/05/2018 17/05/2018 2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi


01/05/2018 17/05/2018 2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi


01/05/2018 21/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2018 21/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2018 21/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2018 21/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2018 21/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01/05/2018 21/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2018 23/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı


01/05/2018 23/05/2018 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı


01/05/2018 23/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı


01/05/2018 24/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı


16/05/2018 24/05/2018 1-15 Mayıs 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


16/05/2018 25/05/2018 1-15 Mayıs 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi


01/05/2018 28/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi


01/05/2018 28/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi


01/05/2018 28/05/2018 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi


01/05/2018 28/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi


01/05/2018 31/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)


01/05/2018 31/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2018 31/05/2018 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme 

Belgesi Yıllık Harç Ödemesi

01/05/2018 31/05/2018 Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi


01/05/2018 31/05/2018 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi


01/05/2018 31/05/2018 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 6. Taksit Ödemesi


01/03/2018 31/05/2018 2018 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)


01/03/2018 31/05/2018 2018 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı ( 1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)


01/03/2018 31/05/2018 2018 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi


01/04/2018 31/05/2018 2017 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında)


01/03/2018 31/05/2018 2018 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi


01/05/2018 31/05/2018 2017 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Mayıs-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında)


01/05/2018 31/05/2018 Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi


01/05/2018 31/05/2018 Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması


01/05/2018 31/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)