Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Vergi takvimi Ocak 2017!

2017 yılı Ocak ayında ödenecek vergile ile verilecek beyanlar Gelir İdaresi Bakanlığı tarafından vergi takvimi kapsamında açıkladı. İşte Ocak ayı vergileri..


2017 yılı Ocak ayında ödenecek vergile ile verilecek beyanlar  Gelir İdaresi Bakanlığı tarafından vergi takvimi kapsamında açıkladı. Ocak 2017 vergi takvimine göre, bu ay gayrimenkuller için ödenecek bir vergi bulunmuyor.


Ocak ayında ödenen vergiler 

İlk tarih Son tarih Konu

01/12/2016 02/01/2017 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi


01/12/2016 02/01/2017 2017 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki


01/12/2016 02/01/2017 Kasım 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)


01/12/2016 02/01/2017 Kasım 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)


01/12/2016 02/01/2017 Kasım 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/12/2016 02/01/2017 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 13. taksit ödemesi


01/01/2017 02/01/2017 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi


01/01/2017 02/01/2017 2017 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki


01/01/2017 02/01/2017 Kasım 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)


01/01/2017 02/01/2017 Kasım 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)


01/01/2017 02/01/2017 Kasım 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/01/2017 02/01/2017 6552 Sayılı Kanunun 73.Maddesi Hükmü Uyarınca Ödemesi Gereken 13.Taksit Ödemesi


01/01/2017 10/01/2017 16-31 Aralık 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


01/01/2017 10/01/2017 16-31 Aralık 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/01/2017 16/01/2017 Aralık 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/01/2017 16/01/2017 Aralık 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/01/2017 16/01/2017 Aralık 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi


01/01/2017 16/01/2017 Aralık 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/01/2017 16/01/2017 Aralık 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/01/2017 16/01/2017 Aralık 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi


01/01/2017 20/01/2017 Aralık 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/01/2017 20/01/2017 Aralık 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/01/2017 20/01/2017 Aralık 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/01/2017 20/01/2017 Aralık 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi


01/01/2017 20/01/2017 Aralık 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/01/2017 20/01/2017 Aralık 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/01/2017 23/01/2017 Aralık 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı


01/01/2017 23/01/2017 Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)


01/01/2017 23/01/2017 Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı


01/01/2017 23/01/2017 Aralık 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı


16/01/2017 24/01/2017 1-15 Ocak 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


01/01/2017 24/01/2017 Aralık 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı


01/01/2017 24/01/2017 Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı


16/01/2017 25/01/2017 1-15 Ocak 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/01/2017 26/01/2017 Aralık 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi


01/01/2017 26/01/2017 Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi


01/01/2017 26/01/2017 Aralık 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi


01/01/2017 26/01/2017 Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)


01/01/2017 26/01/2017 Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi


01/01/2017 26/01/2017 Aralık 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi


01/01/2017 31/01/2017 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 2. Taksit Ödemesi


01/01/2017 31/01/2017 Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi


01/01/2017 31/01/2017 Yıllık Harçların Ödemesi


01/01/2017 31/01/2017 Aralık 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/01/2017 31/01/2017 2016 Yılında Kullanılan Defterlerin 2017 yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik


01/01/2017 31/01/2017 Aralık 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)


01/01/2017 31/01/2017 Aralık 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com