Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Vergi takvimi Şubat 2017!

Gelir İdaresi Başkanlığı, Şubat 2017'de ödenmesi gereken vergileri açıkladı. Peki, 2017 Şubat'ta hangi vergilerin ödemesi yapılacak? İşte Şubat'ta ödenecek vergiler..


Gelir İdaresi Başkanlığı, 2017 Şubat'ta hangi vergilerin ödenmesi gerektiğini açıkladı. Açıklanan vergi takvimine göre 2017 Şubat ayında da gayrimenkuller için ödenecek bir vergi bulunmuyor. 


Gayrimenkul vergileri olarak bilinen emlak ve çevre temizlik vergisi, kira gelir vergisi ile değer artış kazancı vergisi için ödemeler Mart'ta başlayacak.


Şubat ayı vergileri 2017

01/02/2017 09/02/2017 16-31 Ocak 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


01/02/2017 10/02/2017 16-31 Ocak 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/2017 14/02/2017 2016 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı


01/02/2017 14/02/2017 2016 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı


01/02/2017 15/02/2017 Ocak 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/2017 15/02/2017 Ocak 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/2017 15/02/2017 Ocak 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi


01/02/2017 15/02/2017 Ocak 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/2017 15/02/2017 Ocak 2017 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/2017 15/02/2017 Ocak 2017 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi


01/02/2017 17/02/2017 2016 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi


01/02/2017 17/02/2017 2016 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi


01/02/2017 20/02/2017 Ocak 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/2017 20/02/2017 Ocak 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/2017 20/02/2017 Ocak 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi


01/02/2017 20/02/2017 Ocak 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/2017 20/02/2017 Ocak 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/2017 20/02/2017 Ocak 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/2017 23/02/2017 Ocak 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. Ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname İle Beyanı


01/02/2017 23/02/2017 Ocak 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı


01/02/2017 24/02/2017 Ocak 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı


16/02/2017 24/02/2017 1-15 Şubat 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


01/02/2017 27/02/2017 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2016 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı


16/02/2017 27/02/2017 1-15 Şubat 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/2017 27/02/2017 Ocak 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi


01/02/2017 27/02/2017 Ocak 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi


01/02/2017 27/02/2017 Ocak 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi


01/02/2017 28/02/2017 Ocak 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)


01/02/2017 28/02/2017 Ocak 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)


01/02/2017 28/02/2017 Ocak 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/2017 28/02/2017 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 14. taksit ödemesi


01/02/2017 28/02/2017 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi


01/02/2017 28/02/2017 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit ÖdemesiVergi takvimi Ocak 2017!