Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Vergi takvimi Temmuz 2016!

Temmuz ayı vergi takvimine göre, kira gelir vergisi ve değer artış kazancı vergisinin ikinci taksitlerinin bu dönemde ödenmesi gerekiyor. İşte vergi takvimi Temmuz 2016..


Temmuz ayı vergi takvimine göre, kira gelir vergisi ve değer artış kazancı vergisinin ikinci taksitlerinin bu dönemde ödenmesi gerekiyor. 


Vergilerin son ödeme tarihi 1 Ağustos 2016 olup, mükelleflerin borçlarını 1 ay içerisinde ödemeleri gerekli.


Temmuz ayı vergileri

01/07/2016 11/07/2016 16-30 Haziran 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/07/2016 14/07/2016 16-30 Haziran 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


01/07/2016 15/07/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/07/2016 15/07/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/07/2016 15/07/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi


01/07/2016 15/07/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi


01/07/2016 15/07/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/07/2016 15/07/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/07/2016 20/07/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/07/2016 20/07/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/07/2016 20/07/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi


01/07/2016 20/07/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/07/2016 20/07/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


18/07/2016 25/07/2016 1-15 Temmuz 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/07/2016 25/07/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı


01/07/2016 25/07/2016 Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beayanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)


01/07/2016 25/07/2016 Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı


01/07/2016 25/07/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı


01/07/2016 25/07/2016 Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı


01/07/2016 25/07/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı


01/07/2016 26/07/2016 Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)


01/07/2016 26/07/2016 Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi


01/07/2016 26/07/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi


01/07/2016 26/07/2016 Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi


01/07/2016 26/07/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi


18/07/2016 26/07/2016 1-15 Temmuz 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


01/07/2016 26/07/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi


01/07/2016 27/07/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı


01/07/2016 28/07/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi


01/07/2016 01/08/2016 2015 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

01/07/2016 01/08/2016 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi


01/07/2016 01/08/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/07/2016 01/08/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)


01/07/2016 01/08/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com