Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Vergi uzlaşma talebi!

Vergide uzlaşma, nezdinde vergi incelenmesine başlanmış mükelleflerin adlarına tarhiyat yapılmadan önce kullanabileceği bir hak oluyor..


Vergide uzlaşma, nezdinde vergi incelenmesine başlanmış mükelleflerin adlarına tarhiyat yapılmadan önce kullanabileceği bir hak olarak karşımıza çıkıyor.


Tarhiyat öncesi uzlaşmanın kapsamına; vergi incelemeleri sonucunda bulunan matrah veya matrah farkları üzerine salınacak vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları giriyor. Peki, vergi uzlaşma talebi nasıl yapılır?


Vergi uzlaşması için; 

Mükellef ya da noterden alınmış vekaletnameye dayanarak vekili; Tüzel kişiler, küçükler ve kısıtlılarda ise bunların kanuni temsilcileri talepte bulunabiliyor.


Vergi uzlaşma talebi yetkili uzlaşma komisyonuna veya mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine dilekçe ile yapılıyor. Dilekçenin taahhütlü posta ile de gönderilebiliyor.


Uzlaşma talebinin vergi/ceza ihbarnamesinin mükellefe tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içinde yapılması gerekiyor. Tarhiyat sonrası uzlaşmada da mükellefler “kısmi uzlaşma” talebinde bulunabiyor.


Vergi uzlaşma görüşmelerinden önce, talebin uygun şekilde ve  süresi içinde yapılıp yapılmadığı ve uzlaşmanın komisyonun yetkisi dahilinde olup olmadığı tespit ediliyor.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com