Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Vergi yapılandırma şartları!

6736 sayılı Kanun gereğince bazı vergi borçları yapılandırılabiliyor. Peki, vergi yapılandırma şartları nelerdir?


6736 sayılı Kanun gereğince bazı vergi borçları yapılandırılabiliyor. Yapılandırma kapsamına; 30 Haziran 2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere ait vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizi ve gecikme zammı alacakları, 


› 30 Haziran 2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen askerlik, seçim, trafik, nüfus, karayolu taşıma, otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş idari para cezaları ile RTÜK idari para cezaları, 


› Kanunun yayımlandığı 19/08/2016 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan vergi dairelerince takip edilen vergi dışındaki diğer amme alacakları (ecrimisil , öğrenim ve katkı kredisi alacakları gibi) giriyor. 


Yapılandırma için başvurular 25 Kasım tarihine kadar ilgili vergi dairesine yapılıyor. Peki, vergi yapılandırma şartları nelerdir?


Vergi yapılandırma şartları:

› Taksitlendirilen borçlar içinde; Yıllık Gelir veya Kurumlar Vergisi, Gelir veya Kurumlar (Stopaj) Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi borcu bulunuyor ise bu vergiler ile ilgili olarak taksit ödeme süresi boyunca beyan edilip tahakkuk edecek tutarların da süresinde ödenmesi gerekmektedir. 


Ancak, yukarıda belirtilen vergiler ile ilgili beyan edilip tahakkuk edecek tutarların bir takvim yılında iki defadan fazla süresinde ödenmemesi durumunda kanun hükümleri ihlal edilmiş olacaktır. 


› Mükelleflerin yapılandırılan borçlarına ilişkin dava açmamaları ve açtıkları davalardan vazgeçmeleri gerekmektedir. Mükellefler başvuruları sırasında dava açmayacaklarını, açmış oldukları davalardan vazgeçtiklerini ve diğer kanun yollarına başvurmayacaklarını yazılı beyan edeceklerdir.


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com