Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yabancı tüzel kişilerin taşınmaz edinimi!

Türkiye’de taşınmaz mülkiyetinin devri Tapu Müdürlüklerinde imzalanacak resmi senet ve tescil ile mümkün oluyor. Peki, yabancı tüzel kişilerin taşınmaz edinimi nasıl olur?


Yabancı tüzel kişilerin taşınmaz edinimi!


2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 18 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6302 sayılı Kanun ile değişik 35. Maddesi uyarınca, yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz edinmesinde karşılıklılık şartı kaldırıldı.


Buna göre, yabancı gerçek ve tüzel kişiler yasal sınırlamalara uymak şartı ile Türkiye'den gayrimenkul satın alabiliyor.


Türkiye’de yürürlükteki mevzuata göre, taşınmaz mülkiyetinin devri Tapu Müdürlüklerinde imzalanacak resmi senet ve tescil ile mümkün oluyor. Peki, yabancı tüzel kişilerin taşınmaz edinimi nasıl olur?


Yabancı tüzel kişilerin taşınmaz edinimi..

Yabancı tüzel kişilerin Türkiye’de taşınmaz edinmeleri 2644 sayılı Tapu Kanunu’ nun 35.maddesi ile düzenlenmiştir.


a)Yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri, ancak özel kanun hükümleri çerçevesinde taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler.


İlgili özel kanunlar :


- 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu,


- 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu,


- 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu.


b) Bu ticaret şirketleri lehine taşınmaz rehni tesisinde sınırlama uygulanmaz.


c) Yabancı Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişiler (Vakıf, Dernek, vb.) taşınmaz edinemez ve lehlerine sınırlı ayni hak tesis edilemez.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com