Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yabancı ve gurbetçiye konut satışında KDV muafiyeti maddesi!

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 6824 Sayılı Kanun ile birlikte yabancı ve gurbetçiye konut satışında KDV muafiyeti yürürlüğe girdi. İşte yabancı ve gurbetçiye konut satışında KDV muafiyeti maddesi..


6824 Sayılı Kanun Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. 


Kanun kapsamında yabancıya konut satışında KDV muafiyeti esaslarına da yer verildi. Yabancıya konut satışında KDV muafiyeti maddesine göre, bu muafiyet inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla uygulanacak.


Yabancıya konut satışında KDV muafiyeti uygulaması 1 Nisan'da başlayacak. Tapuya tescil edilmeyen ancak sözleşmesi bu tarihten önce imzalanan kimseler de bu uygulamadan yararlanabilecek.


Yabancıya konut satışında KDV muafiyeti maddesi:


MADDE 7- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.


“i) Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla, Gelir Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilenler hariç olmak üzere çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kuramlara yapılan konut veya iş yeri teslimleri (Şu kadar ki bentte öngörülen şartları taşımadığı hâlde istisnanın uygulandığının tespit edilmesi hâlinde zamanında tahsil edilmeyen vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinden mükellef ile birlikte alıcı müteselsilen sorumludur. 


İstisna kapsamında teslim alman konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması hâlinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre hesaplanan tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi şarttır.),”


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com