Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yabancılar gayrimenkul alabilir mi?

2644 sayılı Tapu Kanunu’nun yürürlüğe giren 6302 sayılı Kanun ile değişik 35. Maddesi gereğince Türkiye'de yabancılar gayrimenkul alabilir mi?


Yabancılar gayrimenkul alabilir mi?


2644 sayılı Tapu Kanunu’nun yürürlüğe giren 6302 sayılı Kanun ile değişik 35. Maddesi uyarınca, yabancı uyruklu gerçek kişilerin Türkiye'de taşınmaz edinmesinde karşılıklılık şartı aranması uygulaması terk edildi.


Ancak kanun gereğince yabancıların taşınmaz satın alırken bazı yasal sınırlamalara uymaları gerekiyor.


Buna göre farklı şehirlerde de olsa, yabancı bir kişinin Türkiye’de satın alabileceği taşınmazların toplam yüzölçümü 30 hektarı geçemiyor.


Yabancıların taşınmaz alımı öncesinde, bölgedeki askeri makamlardan izin alınması da gerekiyor. Bahsekonu taşınmazın güvenlik bölgesi içinde bulunması halinde, yabancılara satış işlemi yapılması mümkün olamayacağından, bu konunun ödeme yapılmadan önce açıklığa kavuşturulması önemlidir.


Yabancı uyruklu gerçek kişilerin taşınmaz edinimleri için ilgili tapu sicil müdürlüklerine başvurularında:


-Kimlik belgelerini veya pasaportlarını,


-Taşınmaz edinimleri ikamet iznine tabi yabancıların ilgili emniyet müdürlüklerinden verilen ikamet tezkerelerini,


-Yurt dışından verilen vekaletnameler esas alınarak vekaleten işlem yaptırmaları halinde, tercümeleriyle beraber vekaletnamelerin aslını veya onaylanmış bir örneği gerekli oluyor.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com