Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yabancıların tapu harcı 2016!

Yabancı uyruklu vatandaşlar, 2012'de yürürlüğe giren uygulama ile Türkiye'de karşılıklılık şartı olmadan gayrimenkul sahibi olabiliyor. Peki, yabancıların tapu harcı 2016 ne kadar?


Yabancı uyruklu vatandaşlar, 2012'de yürürlüğe giren 6302 sayılı Kanun ile değişik 35. Maddesi uyarınca, Türkiye'de karşılıklılık şartı olmadan gayrimenkul sahibi olabiliyor.


Ancak gayrimenkul edinimi sırasında yabancıların bazı koşullara uyması gerekiyor. Aksi halde devir gerçekleşmiyor. Bu koşullar şu şekilde sıralanıyor:


Ülke genelinde, yabancı uyruklu bir gerçek kişi, en fazla 30 hektar taşınmaz satın alabilir ve sınırlı ayni hak edinebilir.


b)Yabancıların askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde taşınmaz edinimi ve izin almadıkça kiralaması mümkün değildir.


c)Yabancı uyruklu gerçek kişiler, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün  %10’una kadar taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilir.


d)Gerçek kişilerle yabancı ülkelerde kendi mevzuatlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri lehine taşınmaz rehni tesisinde kanuni sınırlamalar uygulanmaz.


e)Kanun hükümlerine aykırı olarak edinilen; edinim amacına aykırı kullanıldığı ilgili Bakanlık ve idarelerce tespit edilen; proje şartıyla satın almalarda süresi içinde ilgili Bakanlığa başvurulmayan veya süresi içinde projeleri gerçekleştirilmeyen; taşınmazlar tasfiye hükümlerine tabidir.


Peki, yabancılar ne kadar tapu masrafı öder? Yabancıların tapu harcı 2016 ne kadar?


Yabancıların tapu harcı 2016

a) İlgili Belediyeden alınan ''Emlak Rayiç Değeri''nden az olmamak üzere satış bedeli üzerinden, hem alıcı hem satıcı tarafından tapu harcı ödenir. (492 sayılı Harçlar Kanununa göre belirlenen tapu harcı oranı yüzde 2’dir.)


b) Yöresel olarak belirlenen döner sermaye ücreti ödenir. (2016 yılı için en fazla 87,25 x 2.5 TL )


c) 2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci maddesine göre yapılan mülkiyeti devir borcu doğuran işlemlerde hizmet bedeli, işlem sırasında ve işlem için belirlenen döner sermaye bedeline ilave maktu olarak tapu müdürlüğünce tahsil edilir. (2016 yılı için: 407 TL)Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com