Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yabancıların tapu masrafları 2016!

Yabancıların tapu işlemlerinin tamamlanması için masrafların da karşılanması gerekiyor. Peki, yabancıların tapu masrafları 2016 ne kadar?


Yabancılar, Tapu Kanunu’nun 18 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6302 sayılı Kanun ile değişik 35. Maddesi uyarınca, karşılıklılık şartı olmadan taşınmaz satın alabiliyor.


Gayrimenkul alım satımlarında yabancıların yasal sınırlamalara uymaları gerekiyor. Koşullara uyulması halinde tapuya müracaat edilerek devir işlemleri tamamlanabiliyor.


Taşınmaz maliki veya yetkili temsilcisi, Tapu Müdürlüğü’ne ön başvuru yapıyor.


Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,  (http://turkiye.gov.tr) veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (https://randevu.tkgm.gov.tr/) randevu sisteminden sıra numarası alabiliyor.


İşlemlerin tamamlanması için masrafların da karşılanması gerekiyor. Peki, yabancıların tapu masrafları 2016 ne kadar? 


Yabancıların tapu masrafları 2016 ne kadar?

a) İlgili Belediyeden alınan ''Emlak Rayiç Değeri''nden az olmamak üzere satış bedeli üzerinden, hem alıcı hem satıcı tarafından tapu harcı ödenir. (492 sayılı Harçlar Kanununa göre belirlenen tapu harcı oranı %2’dir.)


b) Yöresel olarak belirlenen döner sermaye ücreti ödenir. (2016 yılı için en fazla 87,25 x 2.5 TL )


c) 2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci maddesine göre yapılan mülkiyeti devir borcu doğuran işlemlerde hizmet bedeli, işlem sırasında ve işlem için belirlenen döner sermaye bedeline ilave maktu olarak tapu müdürlüğünce tahsil edilir.(2016 yılı için: 407 TL)Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com