Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yabancıların taşınmaz ediniminde kanuni sınırlamalar!

Yabancılar karşılıklılık şartı olmadan yasal sınırlamalara uyarak Türkiye'den taşınmaz satın alabiliyor. İşte yabancıların taşınmaz ediniminde kanuni sınırlamalar..


Yabancıların taşınmaz ediniminde kanuni sınırlamalar!


Yabancıların taşınmaz edinimi ile ilgili esaslar Tapu Kanunu kapsamında yer alıyor. 2012 yılından önceki uygulamaya göre, ancak Türklerin taşınmaz edinebildikleri ülkelerin vatandaşları buradan taşınmaz satın alabiliyordu.


Ancak 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 18 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6302 sayılı Kanun ile değişik 35. Maddesi uyarınca, yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz edinmesinde karşılıklılık şartı kaldırıldı.


Taşınmaz maliki veya yetkili temsilcisinin, Tapu Müdürlüğü’nden randevu alması ve yabancıların ise bazı yasal sınırlamalara uygumaları gerekiyor. Peki, yabancıların taşınmaz ediniminde kanuni sınırlamalar nelerdir?


Yabancıların taşınmaz ediniminde kanuni sınırlamalar:

a) Ülke genelinde, yabancı uyruklu bir gerçek kişi, en fazla 30 hektar taşınmaz satın alabilir ve sınırlı ayni hak edinebilir.


b)Yabancıların askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde taşınmaz edinimi ve izin almadıkça kiralaması mümkün değildir.


c)Yabancı uyruklu gerçek kişiler, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün  %10’una kadar taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilir.


d)Gerçek kişilerle yabancı ülkelerde kendi mevzuatlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri lehine taşınmaz rehni tesisinde kanuni sınırlamalar uygulanmaz.


e)Kanun hükümlerine aykırı olarak edinilen; edinim amacına aykırı kullanıldığı ilgili Bakanlık ve idarelerce tespit edilen; proje şartıyla satın almalarda süresi içinde ilgili Bakanlığa başvurulmayan veya süresi içinde projeleri gerçekleştirilmeyen; taşınmazlar tasfiye hükümlerine tabidir.


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com