Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yabancıya konut satışı

Yabancıya konut satışı, Osmanlı döneminden itibaren var olup, en son 2012 yılında meclisten onaylanmıştır.Yabancıya konut satışı nedir?


Tapu Kanunu'nun 35. Maddesinde yabancılara konut satışı şu şekilde açıklanıyor:


''Yabancı uyruklu gerçek kişiler, karşılıklı olmak ve kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, Türkiye'de işyeri veya mesken olarak kullanmak üzere, uygulama imar planı veya mevzii imar planı içinde bu amaçlarla ayrılıp tescil edilen taşınmazları edinebilirler. Sınırlı ayni hak tesis edilmesinde de aynı koşullar aranır. Yabancı uyruklu bir gerçek kişinin ülke genelinde edinebileceği taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikte sınırlı ayni hakların toplam yüzölçümü iki buçuk hektarı geçemez.'' 


Yabancıya konut satışının yasal tarihi


Türkiye’de yabancıların mülk edinmesi ilk olarak 22 Kasım 1934 yılında gündeme gelmiştir. Özal döneminde, 21 Haziran 1984 tarihinde 3029 sayılı yasa ile yabancıların Türkiye'de gayrimenkul edinmelerinin yolu açıldı. 


Ancak Anayasa Mahkemesi bu düzenlemeyi 13 Haziran 1985'te iptal etti. Özal yılmadı, 1986 yılı 22 Nisan'da, meclis 3298 sayılı yasayı kabul ederek, yabancıların Türkiye'de emlak sahibi olabilmelerini tekrar mümkün kıldı. Ama aynı yıl, Anayasa Mahkemesi yasayı tekrar iptal etti. Bu iptalden sonra, yasal düzenleme 2003 yılına kadar rafta kaldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, CHP’nin itirazı üzerine  Anayasa Mahkemesi'nin 14 Mart 2005 tarihli 2003/70 esas ve 2005/14 karar sayılı kararı ile ilgili Kanun'un temel bazı fıkra ve cümleleri iptal edilmiştir. 

29 Aralık 2005 tarihinde ise Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5444 sayılı Kanun şeklinde yasalaştı ve dönemin Cumhurbaşkanı onayladı.  


Yabancıların konut satışı ile ilgili çıkan kanunda yapılan değişiklikler sonucu güney bölgesinde İrlanda, Danimarka, Norveç, İsveç, Hollanda ve Belçika’dan alıcılar çıktı. 


Alanya, Fethiye, Didim, Bodrum, Kuşadası, Selçuk ve Ürgüp en çok tercih edilen ilçeler arasında yer aldı. Bugüne kadar Antalya, İzmir ve Muğla’da 41 bin 362 yabancı, 32 bin 635 adet mülk satın aldı. 


2012 yılında yabancılara konut satışı tekrar gündeme gelip, Mütekabiliyet Yasası çıktı. Bu yasa kapsamında; Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Rusya, komşu ülkeler ve Körfez ülkeleri vatandaşlarına Türkiye'den markalı konut alabilmelerinin yolu açılmış oldu. Kanun çerçevesinde Türkiye sınırları içerisinde yabancılar, özel mülkiyette ilçe yüzölçümünün yüzde 10'unu, ülke genelinde ise kişi başına 30 hektarı geçemeyecek. 

Yabancıya konut satışı
Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Verileri


Yabacıya mülk satışları Türkiye oranları nedir?


Türkiye’de 1934 yılından itibaren 57 bin 472 adet taşınmaz satıldı. Yıl yıl Türkiye’de satılan taşınmazların miktarı şöyle:


1934: 43, 1950: 143, 1960: 118, 1970: 180, 1980: 327, 1984: 1002, 2002: 2885, 2003: 3960, 2004: 8961, 2005: 6343, 2006: 4605, 2010: 357 bin 341.


Yabacılar, Türkiye’de 2005 yılından 2008 yılının sonuna kadar 2.9 milyar dolar civarında alım yaptı. 2009 yılında ise 1.8 milyar dolarlık gayrimenkul satın alan yabancılar, 2010 yılında 1.4 milyar dolarlık konut satın aldılar. 


Türkiye’de konut sahibi olan yabancıların illere göre dağılımı şöyledir:


İL         KONUT ADEDİ

Antalya   32.048 28,2

Muğla   14.789 13,01

Aydın 13.062 11,49

İstanbul   12.522 11,02

İzmir   5.434 4,78

Bursa   5.278 4,64

Ankara   2.283 2,01

Mersin   2.126 1,87

Hatay   1.992 1,75

Kayseri   1.245 1,1

Diğer   22.883 20,13


Yabancıya gayrimenkul satınca ne kazanacağız? 

Basitleştirilmiş ekonomi yazılarının ustası Güngör Uras, Milliyet Gazetesi'ndeki köşesinde bu soruya şöyle yanıt verdi: 

"(1) Son yıllarda inşaat kesimi ekonominin dinamiği haline geldi. Üretimin önüne geçti. İnşaat kesiminde yerli talebin doyması halinde yabancının talebi önem taşıyor.

2) Varlık satışları bütçeye gelir getiriyor. Kamunun gayrimenkul satışlarına yabancıların ilgisi önemli.

3) Cari açığın finansmanında “Doğrudan Yatırımlar” kalemi içinde gayrimenkul yatırımı için gelen döviz yılda 3 milyar dolara yaklaştı. Bu kalem cari açığın kapatılmasına destek veriyor." (Milliyet Gazetesi, 6 Mart 2013)Yabancıya konut satışı


Eski Almanya Başbakanı da Bodrum'dan konut aldı

Yabancıya konut satışı


Almanya'da 1998-2005 arasında başbakanlık yapan Gerard Schröder, Bodrum Gümüşlük'te 300 bin euro'ya villa aldı. (Posta Gazetesi, 20 Mart 2013)

Önerilen Bağlantılar : TOKİ Kayseri kura