Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yalıkavak – Bodrum

Bodrum’un en değerli lokasyonlarından biridir. Yalıkavak beldesi; Bodrum Bodrum, Bodrum Yalıkavak Turkuaz Koy Evleri, Palmarina Bodrum gibi projelerin adresidir.Yalıkavak – Bodrum
Yalıkavak / BodrumYalıkavak nerede? Yalıkavak Ege Bölgesi’nde, Muğla ilinin, Bodrum ilçesinin bir beldesidir. Coğrafi olarak Anadolu’nun güneybatısında yer alan Bodrum Yarımadası’nın kuzeybatı köşesindedir.


Bodrum’a uzaklığı 19 km.dir. Kapladığı alan 33200 km2 olan Yalıkavak Yarımadasının üç tarafı denizlerle çevrilidir. Kuzeyde Mandalya Körfezi, batıda ve güneybatıda Ege Denizi, doğuda Gündoğan ve Dağbelen, güney batıda Gümüşlük, Dereköy, Karakaya ve Yakaköy ile çevrilidir.


Yalıkavak Beldesinin sınırları içerisinde bulunan Dağbelen köyü mücavir alan olarak kabul edilmiştir. Topraklarının yaklaşık % 50′si tarım arazisi olan Yalıkavak’ta narenciye, sebze ve zeytin yetiştirilmektedir.Yalıkavak’ın tarihçesi nedir? Halikarnassos doğumlu Herodotos, bu günkü yarımadanın tarihini M.Ö. 1000 yıllarına dayandırıp Karya ve Leleglerin buranın yerlisi olduğunu anlatır. 5000 yıllık Karia geçmişine sahip olan Muğla Bölgesinde, Bodrum yarımadasında da aynı sürece ait veriler bulunmaktadır (Bean, 2000;2). Karia’lıların kim oldukları, nereden geldikleri ve ne zaman gelerek bu bölgeye yerleştikleri konusunda çok fazla tartışma olmasına rağmen eski Yunanlılar Karları, Leleg ve Pelasg’larla birlikte Anadolu’nun en eski halklarından birisi olarak kabul ederlerdi.


MÖ. 333′te bölgeye giren Makedonya Kralı Büyük İskender, Perslerin buradaki hakimiyetine son vererek bölgeyi yakıp yıkmış ve yönetimini sürgündeki Ada’ya bırakmıştır(Bean, 1987: 17). İskender’in MÖ. 323′teki ani ölümüyle birlikte, imparatorluk onun dört generali tarafından paylaşılırken Karia, Kilikya Satraplığını alan Philotos’ın oğlu Assandros’a bırakılmıştır. Üçüncü yüzyılda Mısır Krallığının yönetimine giren Halikarnassos, daha sonra Mısır’ın gücünün azalması ile, önce Rodosun, ardından Makedonyalıların, ardından da Suriyelilerin idaresine girer. M.Ö. 190′da Suriye Kralı Antiokhos’u yenilgiye uğratan Roma, Karya’yı özgür kılar. Bergama Kralı III. Attalos, Bergama Krallığını Roma’ya miras olarak bırakır. Bundan sonra Roma İmparatorluğuna bağlı Asya eyaletinde küçük bir kent olan Halikarnasos, M.S. 3. yüzyıla kadar barış içinde varlığını sürdürür. Roma İmparatorluğunun bölünmesinden sonra Doğu Roma İmparatorluğuna bağlanan ve Konstantine’nin Hristiyanlığı kabul etmesiyle piskoposluk olan Halikarnasos, daha sonra Bizanslıların egemenliği altında kalır. M.S. XI yüzyılda Selçukluların eline geçtiyse de Bizanslı tarihçiler, Karia’nın tamamen XIII. Yüzyılın ikinci yarısında elden çıktığını söylemektedirler (Adıyeke, 1994: 11). 1261 yılında Selçukluların zayıflaması üzerine Menteşe Beyliği’nin egemenliğine giren bu bölgede, sadece yarımada Rodos Şövalyelerinin elinde kalır. Kanuni’nin Rodos seferiyle, Halikarnassos Osmanlı topraklarına geçmiştir (Muğla Valiliği, 1998: 79). Yarımadanın Türklerin eline geçmesi ile birlikte, Yalıkavak bölgesine Türklerin yerleşimi XVI. Yüzyılın ortalarında Sandıma’da başlamıştır.Yalıkavak’ın demografi yapısı nasıldır?Yalıkavak’ta Merkez, Gökçebel ve Geriş Mahallelerinden oluşmaktadır.Yalıkavak’ta Numarataj sistemine göre toplamda 49 adet cadde ve 297 adet sokak bulunmaktadır.


Mahalle bazında cadde sayıları tablosu


              MERKEZ GÖKÇEBEL GERİŞ


CADDE SAYISI 25 14 10


Mahalle bazında sokak sayıları tablosu


                 MERKEZ GÖKÇEBEL GERİŞ

SOKAK SAYISI 150 80 67


1990-1997 yılları arasında nüfusu neredeyse iki misli artan Yalıkavak’ta 2007′de yapılan son nüfus sayımında 8701 kişinin yaşadığı açıklanmıştır. Bir önceki sayım değerlerine göre artışının devam ettiği görülmektedir.


1990 yılı nüfusu – 3.780 kişi

1997 yılı nüfusu – 5.845 kişi

2000 yılı nüfusu – 7.694 kişi

2007 yılı nüfusu – 8.701 kişi

2011 yılı nüfusu  - 11.227HANE SAYILARI RAPORU


MAHALLE ADI ARSA BİNA BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI

GERİŞ 417 1198 4476

GÖKÇEBEL 532 1078 6329

MERKEZ 827 1652 6183

 

NİTELİK KODLARINA GÖRE HANE SAYILARI


MAHALLE ADI İMARA AÇILAN ARSALAR YAZLIK GEÇİCİ NUMARALAMA KAMU İŞYERİ DİĞER İNŞAAT ÖZEL İŞYERİ TAHSİS

GERİŞ 1 3 4 9 45 157 164 222

GÖKÇEBEL   240 5 9 127 250 163 301

MERKEZ   221 6 11 99 306 374 500

(Kaynak: Yalıkavak Belediyesi)Bodrum Yalıkavak'ta ne kadarlık bir alanda imar planı değişikliği yapılacak?Emlakkulisi.com’un 24 Temmuz 2013 tarihli haberine göre; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan; Muğla İli, Bodrum İlçesi, Yalıkavak Beldesi sınırları içinde, özelleştirme kapsam ve programında bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 532 nolu parsel ile 292 ada 16 nolu parseli kapsayan 506 bin 522 metrekarelik alandaki imar planı değişikliği için açıklama şöyle;


TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH              : 22/7/2013

KARAR NO      : 2013/122

KONU                : Muğla-Bodrum-Yalıkavak (532 nolu parsel, 292 ada 16 nolu parsel)

                              İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25/6/2013 tarih ve 5611 sayılı yazısına istinaden;

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Yalıkavak Beldesi sınırları içinde, özelleştirme kapsam ve programında bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 532 nolu parsel ile 292 ada 16 nolu parseli kapsayan 506.522,42 m² lik alanın “Turizm Tesis Alanı (Emsal:0.45, 0.25, 0.20; Hmax:10.50, 7.50)”, “Yat Limanı Alanı (Emsal:0.20; Hmax:6.50)”, “Turizm ve II. Konut Yerleşme Alanı (Emsal:0.30, 0.20; Hmax:10.50, 7.50, 6.50)”, “Park ve Dinlenme Alanı”, “Dini Tesis Alanı”, “Sağlık Tesis Alanı”, “Teknik Altyapı Alanı” ve “Yol” kullanım kararlarına ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesine karar verilmiştir.Yalıkavak, hangi haberlere konu oldu? 

Rıdvan Dilmen, Bodrum Seba Blue Evleri'nden villa aldı! (Sabah Gazetesi, 26 Temmuz 2012)


Rıdvan Dilmen, Bodrum Yalıkavak'taki Seba Blue Evleri'nden 550 bin dolara (Türkçesi yaklaşık 1 milyon TL) villa aldı...


Show TV'ye 'Yokum' diyen ve kendisine kanal bakan televizyonun dâhi çocuğu Acun Ilıcalı, yakın arkadaşı da olan 'Şeytan'la komşu oldu! 'Şeytan'la kastımı anlamışsınızdır herhalde; bir dönemin 'Şeytan' lakaplı efsanevi futbolcusu, şimdinin başarılı futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'den bahsediyorum.


Dilmen, paraya kıyıp Ilıcalı'nın da evinin olduğu Bodrum Yalıkavak'taki Seba Blue Evleri'nden 550 bin dolara (Türkçesi yaklaşık 1 milyon TL) villa almış.


Sık sık Bodrum'a giden ve Acun'la tatil yapan Dilmen de artık Bodrum'da dikili bir ağacı olsun istemiş anlaşılan!!! Zafer Çağlayan Bodrum Yalıkavak'tan 5 milyon TL'ye villa satın aldı! (Sözcü Gazetesi, 12 Temmuz 2013)


Eko­no­mi Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan da Bod­ru­mlu ol­du. Çağ­la­yan, Fe­ner­bah­çe­’nin es­ki yö­ne­ti­ci­si Ha­kan Bi­lal Kut­lu­al­p’­in Ya­lı­ka­va­k’­ta­ki evi­ni 2.5 mil­yon do­la­ra (5 mil­yon TL) sa­tın al­dı.


1 milyon $ indirim


Ya­lı­ka­vak Ca­sa­no­va Ev­le­ri­’n­deki vil­la­nın pi­ya­sa de­ğe­ri­nin 3.5 ila 4 mil­yon do­lar ol­du­ğu öğ­re­nil­di. Kut­lu­al­p’­in, evi­ni sa­tın al­mak is­te­yen kişi Çağ­la­yan olun­ca 1 mil­yon do­lar in­di­rim yap­tı­ğı öne sü­rül­dü. Çağ­la­yan evi sa­tın alır al­maz da ta­di­la­ta baş­la­dı. Ba­ka­n’­ın aldığı ev iki ayrı villanın birleşmesinden oluşuyor. Bakan şimdi villayı yeniden iki ayrı villa haline getiriyor. Kay­ma­kam­lı­ğı­n “Tu­rizm kö­tü et­ki­len­me­si­n” di­ye her yıl 15 Ma­yı­s’­ta in­şa­at ça­lış­ma­la­rı­nı dur­dur­ma­sı­na rağ­men Çağ­la­ya­n’­ın evin­de 4 ay ön­ce baş­la­yan ta­di­lat hız kes­me­di. Zafer Çağlayan’ın ta­di­lat için yak­la­şık 1 mil­yon do­lar harcadığı öğ­re­nil­di.

 

Kom­şu­lar is­yan et­ti


Lüks vil­la­daki in­şa­at ça­lış­ma­la­rı ise si­te sa­kin­le­ri­ni is­yan et­tir­di. Va­tan­daş­lar, “Ta­di­lat yap­mak is­te­yen Ba­kan olun­ca ya­sak kal­kı­yor mu?” di­ye­rek du­ru­ma tep­ki gös­ter­di. Çağ­la­yan gi­bi Bod­rum Ya­lı­ka­va­k’­ta vil­la sa­hi­bi olan­lar ara­sın­da Aziz Yıl­dı­rım, Tuğ­ba Çoş­kun, Ön­der Fı­rat, Se­da Sa­yan da bu­lu­nu­yor.Palmarina Bodrum Türkiye'nin en iyisi! (Emlakkulisi.com, 21 Haziran 2013)


Palmarina Bodrum hem Avrupa'nın hem de Türkiye'nin en iyi marinası olarak Yalıkavak'ta konumlanıyor… Palmarina Bodrum 43 adet 40 metre üzeri mega yat, 26 adet 75-100 metre arası giga yat ve 710 toplam yat kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük marinalarından biri olarak farklılığını ortaya koyuyor.


Marinada baştan aşağı yenilenen alışveriş merkezinde D-ream Grubu’ndan Demsa Gruba ve Vakko’ya kadar Türkiye’nin ve dünyanın en tanınmış markaları 12 ay süre ile açık kalacak. Cipriani, Sait, Nusr-et, Loft, Beluga, Belong, Mezzaluna, Kitchenette, Cookshop, Shelly, Haremlique, Vakko Chocolate, Dolce, Komşufırın gibi yiyecek içecek sektörünün önemli markaları da marinada hizmet verecek.


Marinadan çok daha fazlasını vaat eden Palmarina Bodrum’da ayrıca Deluxe Palmalife Boutique Hotel ve yaşasın hayat enstitüsü gibi wellness merkezleri de faaliyet gösterecek.Yalıkavak’ta hayata geçirilen konut projeleri hangileri?Bodrum Yalıkavak Sunset Villaları: Emlakkulisi.com’un 20 Aralık 2012 tarihli haberine göre; Bodrum Sunset Villaları'nda fiyatlar 230 bin liradan başlıyor, projeden konut sahibi olmak isteyenler firma bünyesinde tasarlanan ödeme planından yararlanabiliyor.


Bodrum'da 19 dönüm alan üzerinde yükselen Sunset Villaları'nda satışlar devam ediyor, teslimlerin hemen gerçekleştiği projede 2 oda 1 salon konutlar yer alıyor.


Sunset Villaları'nda fiyatlar 230 bin liradan başlıyor. Anahtar teslimlerinin hemen gerçekleştiği projeden yüzde 50 peşinatla konut sahibi olunabiliyor.Yalıkavak – Bodrum
Sunset Villaları


İstanbul Atatürk Havaalanı'na 850 kilometre, İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na 240 kilometre, Bodrum Havaalanına 55 kilometre, Bodrum merkeze 20 kilometre, Yalıkavak merkeze 2 kilometre, Portbodrum Yalıkavak Marina’ya ise 1 kilometre mesafede yükseliyor.


Yalıkavak Sunset Villaları'nda; güneşlenme platformu,  160 metrekarelik havuz,  kafeterya, snack bar, araç otoparkları, yatlar için iskele, güvenlik bulunuyor.


Telefon: (252)385 53 00

Web Adresi: www.birturhomes.com


Turkuaz Koy Evleri: Bodrum Yalıkavak Turkuaz Koy Evleri'nde hemen teslim konutların fiyatları Emlakkulisi.com’un 20 Ekim 2012 tarihli haberine göre; 191 bin Euro'dan başlıyor.Yalıkavak – Bodrum

Bodrum Turkuaz Koy Evleri


Profilo imzasıyla Bodrum Yalıkavak'ta hayata geçirilen Turkuaz Koy Evleri 39 blok halinde yükseliyor. 114 konuttan meydana gelen projede 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon konut seçenekleri bulunuyor.


Bodrum Turkuaz Koy Evleri’nde;


2 oda 1salon daireler 191 bin Euro’dan,


3 oda 1 salon daireler 250 bin Euro’dan, 


Villalar ise 480 bin Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Banka kredisi ile konut sahibi olunabilen projede, anahtar teslimler hemen gerçekleşiyor.


Turkuaz Koy Evleri'nin sosyal alanları içinde; 2 adet açık yüzme havuzu, 1 adet kapalı yüzme havuzu,  Fitness center, Çocuk yüzme havuzu, Tenis kortu, Sauna, Cafe, Restoran, Soyunma kabinleri bulunuyor.


Telefon: 0252 385 57 63

Web adresi: www.turkuazkoyevleri.comBodrum Bodrum: Anahtar teslimlerin hemen yapıldığı Yalıkavak Bodrum Bodrum projesinde konutlar, Emlakkulisi.com’un 5 Ağustos 2013 tarihli haberine göre minimum 695 bin Eurodan başlayan fiyatlarla satılıyor. 

26 bin metrekare arsa alanı üzerinde yaşama geçirilen Bodrum Bodrum projesinde villa ve rezidans daireler yer alıyor. Konut Satışlarının devam ettiği Bodrum Bodrum projesi lokasyon olarak Muğla Bodrum'un Yalıkavak bölgesinde konumlandırılıyor.


Yalıkavak – BodrumDaire teslimlerinin hemen gerçekleştiği Bodrum Bodrum Konutlarında 3 tip villa yer alıyor. Bilgili Holding imzası ile yükselen Yalıkavak Bodrum Bodrum projesinde yer alan rezidans dairelerin satışı tamamlandı.


Bodrum Bodrum Yalıkavak Evlerinde yer alan villaların büyüklükleri 237 metrekare ile 287 metrekare arasında değişiyor. Teslimlerin hemen gerçekleştiği Bodrum Bodrum Villalarında banka kredisi kullanılarak projeden konut alınabiliyor.


2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon tipinde villaların yer aldığı Yalıkavak Bodrum Bodrum Evlerinde konutlar 695 bin Eurodan başlayarak yükseliyor. Bilgili Holding Bodrum Bodrum Konutları hakkında detaylı bilgi almak için 0252 386 43 77 numaralı irtibat telefonunu arayabilirsiniz.


Denize sıfır konumda yer alan Bodrum Bodrum daire fiyatları kapsamında villalar minimum 695 bin Eurodan başlıyor, maksimum ise 865 bin Euroya kadar yükseliyor. Bodrum Bodrum Evlerinde dinlenme alanları ve ayrıca projeye özel plaj bulunuyor.Yalıkavak Belediyesi’nin iletişim bilgileri nelerdir? Adres: Yalıkavak Belediye Başkanlığı Merkez Mah. Kayacık Cad. No:1 48990 Yalıkavak Bodrum Muğla

Telefon: +90 (252) 385 49 22

Faks: +90 (252) 385 44 63

Mail: info@yalikavak.bel.tr

Web Adresi: yalikavak.bel.tr