Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yangın duvarı

İki ahşap yapıyı ayıran ve bodrumdan çatı düzeyinin üstüne kadar çıkarak; olası bir yangının birinden ötekine yayılmasını önleyen kalınca kagir duvardır.Yangın duvarı
Yangın duvarı
Yangın duvarı nedir?Yangın duvarları Avrupa’da toplu yaşam alanlarda bulunması mecburi yangın odalarının yapımında kullanılmaktadır. Yangın duvarları, yangın sırasında önemli basınç ve gerilmelere maruz kaldığından bu görevi güvenle karşılayacak şekilde boyutlandırılmalıdır. Yangın duvarı nasıl kurulmalı?Ayrıca yangın duvarı narinliği (yükseklik/kalınlık) 25’den büyük seçilmemelidir. Bu sağlanamıyorsa en fazla 4m ara ile takviye dişleri oluşturulmalıdır. Takviye dişleri duvar ile birlikte örülmelidir. En fazla 15 m ara ile duvarda genleşme derzleri (dilatasyon) teşkil edilmelidir. Derz arası 2 cm olmalı ve refrakter bir malzeme veya yanmaz elastik bir malzeme ile doldurulmalıdırYangın duvarları nerelerde kullanılmaktadır?Yangın duvarları fabrikalarda, depolarda ve yangın riski yüksek olan yerlerde kullanılmaktadır. Yangın anında, yangının daha da büyümesini önlemek amacıyla uygulanmaktadır. Depolama yapılan veya üretim yapılan yerlerde bulunan parlayıcı ürünlerle yanıcı ürünleri birbirinden ayırmak suretiyle uygulanmaktadır.Yangın duvarının dayanıklılığı nasıl olmalı?Bu sebeple, gazbeton, yangın duvarı yapımında kullanılabilir ve yangının yayılmasını önleyerek can güvenliği sağlamasının yanı sıra mal güvenliği de sağlayarak yangın zararlarını en aza indirir. Kural olarak bir yangın duvarı, dört saat dayanmalıdır. Bununla birlikte, yapılan testler göstermiştir ki 150mm kalınlığındaki bir gazbeton yangın duvarı en az altı saat dayanabilmektedir. Bir gazbeton yangın duvarı, doğrudan ateş karşısında bile 120 saate kadar dayanabilmektedir.Yangın duvarı nasıl projendirilir? Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönerge’ye göre; 


Yangın duvarları

MADDE 25- (1) Bitişik nizam yapıları birbirinden ayıran yangın duvarları, yangına en az 90 dakika dayanıklı olarak projelendirilir. Yangın duvarlarının cephe ve çatılarda göstermeleri gereken özellikler ilgili maddelerde belirtilmiştir.


(2) Yangın duvarlarında delik ve boşluk bulunamaz. Duvarlarda kapı ve sabit ışık penceresi gibi boşluklardan kaçınmak mümkün değil ise, bunların en az yangın duvarının direncinin yarı süresi kadar yangına karşı dayanıklı olması gerekir. Kapıların kendiliğinden kapanması ve duman sızdırmaz özellikte olması mecburidir. Bu tür yarı mukavemetli boşlukların çevresi her türlü yanıcı maddeden arındırılır. Su, elektrik, ısıtma, havalandırma tesisatının ve benzeri tesisatın yangın duvarından geçmesi hâlinde, tesisat çevresi, açıklık kalmayacak şekilde en az yangın duvarı yangın dayanım süresi kadar, yangın ve duman geçişine karşı yalıtılır.


(3) Yüksek binalarda, çöp, haberleşme, evrak ve teknik donanım gibi, düşey tesisat şaft ve baca duvarlarının yangına en az 120 dakika ve kapaklarının en az 90 dakika dayanıklı ve duman sızdırmaz olması gerekir. (T.C. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2008)