Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yapı denetim hizmet hizmetlerine yeni düzenleme geldi!

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi..


Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 


Kanun ile yapı denetim hizmet sözleşmelerine de yeni düzenleme geldi. Söz konusu düzenlenemeler 1 Ocak 2019 tarihi itibari ile geçerli olacak.


Kanuna göre, yapı denetim hizmet sözleşmeleri, yapı sahipleri ile Bakanlıkça yayımlanacak usul ve esaslara göre elektronik ortamda belirlenen yapı denetim kuruluşları arasında akdedilecek. 


Bu sözleşmenin bir sureti taahhütname ekinde ilgili idareye verilir. Yapı denetim hizmet sözleşmeleri Bakanlıkça belirlenen haller dışında feshedilemeyecek.


Bu bedel, hizmet bedeline esas yapı yaklaşık maliyetinin yüzde 1,5’i olacak.


Yapı denetimi hizmet sözleşmesini imzalayacak kuruluşların Bakanlıkça yayımlanacak usul ve esaslara göre belirlenmesine veya atanmasına başlanacağı tarihten önce imzalanan yapı denetim hizmet sözleşmeleri geçerli olup, bu işler için sözleşme hükümlerine göre işlemlere devam edilecek.