Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yapı işleri inşaat tesisatı teknik şartnamelerine dair tebliğ!

Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ'te değişiklik yapıldı..


Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek.


TEBLİĞ


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:


YAPI İŞLERİ İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK


ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YFK-2007/1)’DE


DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ


MADDE 1 – 30/6/2007 tarihli ve 26568 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’e aşağıdaki madde eklenmiştir.


“MADDE 1/A – Bu Tebliğ ekindeki Genel Teknik Şartname Bölümlerinde atıfta bulunulan standart ve mevzuatın, Tebliğin yayım tarihinden sonra güncellenmiş olması durumunda, güncel mevzuata atıf yapılmış sayılır.”


MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekine ekte yer alan Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi eklenmiştir.


MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.