Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yapı kullanma izni olmadan elektrik alınır mı?

Bir yapıda oturumun yasal olarak başlanabilmesi ve birtakım aboneliklerin alınabilmesi için öncelikle yapı kullanma izninin alınmış olması gerekiyor. Peki, yapı kullanma izni olmadan elektrik alınır mı?


Yapı kullanma izni olmadan elektrik alınır mı?

İnşaat çalışmaları tamamlanan bir yapıda oturumun yasal olarak başlanabilmesi ve işyeri ya da mesken adına birtakım aboneliklerin alınabilmesi için öncelikle yapı kullanma izninin alınmış olması gerekiyor.


Bu izin alınmadığı sürece yapı yasal olarak bitmiş olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle bazı abonelikler de sağlanmıyor.


Ancak; 29 Temmuz 2008 tarih 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5784 Sayılı Kanun ile ruhsatı bulunan, ancak gerekli koşulları yerine getirmediği için yapı kullanma izni olmayan binalara elektrik, su, telefon gibi aboneliklerin yapılabiliyor.


İmar Kanununa eklenen 11'nci geçici madde ile yapı kullanım yerlerine elektrik hizmetlerinin götürülmesine yönelik uygulama da yeniden belirlendi.


GEÇİCİ MADDE 11 – 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar (yani 26/07/2008 tarihine kadar) yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren başvurulması üzerine, kullanma izni alınıncaya kadar ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su ve/veya elektrik bağlanabilir. Bu kapsamda, ilgili belediyeden dağıtım şirketlerine elektriğin kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde aboneliği iptal edileceğinden, su ve/veya elektrik bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez. Ancak, yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan abonelikler de ait olduğu gruba dönüştürülür."