Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yapı müteahhidi yetki belgesi ücretleri 2016!

Bir arsa üzerinde bina inşa edilebilmesi için müteahhitin yetki belgesine sahip olması zorunlu oluyor. Peki, yapı müteahhidi yetki belgesi ücretleri 2016 ne kadar?


Bir arsa üzerinde bina inşa edilebilmesi için müteahhitin yetki belgesine sahip olması zorunlu oluyor. Bu belge gerekli belgeler ile yapılacak müracaat sonrasına alınabiliyor.


Başvurular, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine yapılıyor. Ayrıca yapı müteahhidi yetki belgesi ücretlerinin de ödenmesi gerekiyor. Peki, yapı müteahhidi yetki belgesi ücretleri 2016 ne kadar?


Yapı müteahhidi yetki belgesi ücretleri 2016

Geçici müteahhitlik için; 1000,00 TL

Gerçek kişi için; 1500,00 TL

Şirketler için; 1500,00 TL

Adi ortaklık için; 1500,00 TL

Yapı kooperatifleri için; 1000,00 TL


GERÇEK KİŞİ İÇİN:

 

1-      Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.) (ZORUNLU)

2-      Kimlik Fotokopisi (ZORUNLU)

3-      Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) 2016 yılı içinde alınmış olacak. (Faaliyet alanında inşaat ile ilgili kodlar bulunacaktır) (ZORUNLU)

4-      Vergi Levhası Fotokopisi (ZORUNLU)

5-      Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 1500,00 TL]

Dekont başvuru sahibi adına yatırılacaktır. (ZORUNLU)

 

ŞİRKETLER İÇİN:

     

      1-      Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları, Son Ortaklık Durumları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)   

            (ZORUNLU)

2-      Şirketin Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) 2016 yılı içinde alınmış olacak. (ZORUNLU)

3-      Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi (ZORUNLU)

4-      Şirketin Kuruluş Gazetesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı) (ZORUNLU)

5-      Herhangi bir değişiklik ( unvan, sermaye artırımı, amaç ve şirket temsil) olduysa bunun yayınlandığı ticaret sicil gazetesi ( aslı veya aslı gibidir onaylı sureti ) (ZORUNLU)

6-      Son ortaklık pay durumunu gösterir gazete (aslı veya aslı gibidir onaylı sureti) (ZORUNLU)

7-      Ortakların Kimlik Fotokopileri (ZORUNLU)

8-      Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 1500,00 TL]

Dekont şirketin vergi numarası adına yatırılacaktır. (ZORUNLU)

 

ADİ ORTAKLIK İÇİN:

 

1-      Kişilerin Kimlik Fotokopileri

2-      Başvuru Formu.(Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları, Son Ortaklık Durumları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)

3-      İlgili vergi dairesi müdürlüğünden alınacak adi ortaklığa ait vergi numarasını gösteren belge. 

4-      Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 1500,00 TL]

Dekont adi ortaklığın vergi numarası adına yatırılacaktır.

      5-   Adi ortaklık kayıtlarında ortakların her biri için müteahhitlik kaydının tamamlanmış olması gerekmektedir.

      6-  Adi ortaklık sözleşmesi aslı veya noter onaylı sureti.

 

 

YAPI KOOPERATİFLERİ İÇİN:

 

1-      Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak, Yapı Kooperatifini Temsile Yetkili En Az iki Yönetim Kurulu Üyesince İmzalanacak.)

2-      Yapı Kooperatifinin Ticaret Oda Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir Onaylı). 2016 yılı içinde alınmış olacak.

3-      Yapı Kooperatifinin Vergi Levhası Fotokopisi

4-      Yapı Kooperatifinin Kuruluş Gazetesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

5-      Yapı Kooperatifinin Kendi Yapılarının Müteahhitliğini Üstlenmeye Yetkili Olduğunu Gösterir Genel Kurul Kararı veya Kararın Yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

6-      Kooperatif Binalarının İnşa Edileceği Arsanın Mülkiyetinin Kooperatife Ait Olması Halinde Tapu Senedi; Arsanın Mülkiyetinin Kooperatife Ait Olmaması Halinde Arsa Sahibi İle Yapılmış Noter Onaylı Tapuya Şerh Verdirilmiş Satış Vaadi Sözleşmesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

7-      Yapı Ruhsatı Düzenlenecek Kooperatif Binasına İlişkin İlgili Bilgilerin Yer Aldığı Temsile Yetkili En Az İki Yönetim Kurulu Üyesince İmzalı “Yapı Ruhsatı Ön Başvuru Formu” (İlgili Kısmı Doldurulup İmzalanacak; Müracaattan Sonra Sistem Kaydı İçin Müdürlüğümüzce Hazırlanacak İkinci Formunda İmzalanması Gerekmektedir.) 

8-      Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Kimlik Fotokopileri

9-    Yönetim Kurulu Güncel Yetki Belgesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

10- Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 1000,00 TL]

Dekont kooperatifin vergi numarası adına yatırılacaktır.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com