Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yapı Müteahhitleri ile Şantiye Şefleri yönetmeliğinde değişiklik!

Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelikte değiklik yapıldı. Değişiklik yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı..


Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.


Değişiklik yönetmeliği gereğince yapı müteahhidi, yalnız yapı sahibi ile yapım sözleşmesi yapmakla yükümlü olacak. Yapı müteahhidi, yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesini imzalamakla yükümlü olmayacak. Şantiye şefi de görev aldığı yapım işine dair yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesini imzalamakla yükümlü olmayacak.


YÖNETMELİK


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:


YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ

BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 16/12/2010 tarihli ve 27787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(7) Yapı müteahhidi, yapı sahibi ile yapım sözleşmesi yapmakla yükümlüdür.”


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin on birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür. Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com