Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgesi Tebliğinde değişiklik 2017!

Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgesi Tebliğinde yapılan düzenlemeye göre göre 6 ncı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırıldı..


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgesi Numaralarının İptal Edilmesi ile Şantiye Şefleri Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.


Tebliğte yapılan düzenlemeye göre 6 ncı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırıldı. 


Buna göre form düzenlenecek durumlardan, İdare tarafından yapının müteahhitliğini üstlenmeyen yapı sahiplerinin talebi üzerine, Kanunun 28 inci maddesinin onuncu fıkrası gereği yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiş olması hali kaldırıldı.


Artık bu gibi durumlarda idare, ek-2 formu ruhsattaki bilgilere uygun olarak düzenleyerek, müdürlüğe yazı ile göndermeyecek.


TEBLİĞ


YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL

EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK

İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ


MADDE 1 – 27/12/2014 tarihli ve 29218 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgesi Numaralarının İptal Edilmesi ile Şantiye Şefleri Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com