Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yapı yaklaşık alanı nedir?

Yapı yaklaşık alanı yapı kesin alanının yüzde 10‘undan az veya fazla olamıyor. Birimi metrekare cinsinden hesaplanıyor. Peki, yapı yaklaşık alanı nedir?


Yapı Yaklaşık Alanı, Mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin yapıldığı yapının ön proje, ihtiyaç programı, tapu, çap gibi ilgili belgelerden hesaplanan yaklaşık brüt alanı olarak tanımlanıyor. 


Bu alan, yapı kesin alanının yüzde 10‘undan az veya fazla olamıyor. Birimi metrekare cinsinden hesaplanıyor.


Yapı yaklaşık alanının, birim maliyetle çarpılması sonucu bulunan değeri ise Yapı Yaklaşık Maliyeti oluyor.


TMMOB Mimarlık-Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen MMH karşılığı ücretlerin tesbiti, tahsili ve denetlenmesi aşağıdaki esaslar uyarınca yapılır:


Proje Ücreti

Proje asgari ücretleri aşağıdaki formül ile hesaplanır.


Proje Asgari Ücreti (PAÜ) = YYA x BM x MMHK x HDO x HBO x İKS x YK


YYA = Yapı yaklaşık alanı (m2),


BM = Birim maliyet (YTL/m2),


MMHK = Mimarlık mühendislik hizmetleri katsayısı yapı yaklaşık alanı ile yapı sınıflarına bağlı olarak hizmet sınıflarının düzenleme katsayısıdır.


Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mühendislik Mimarlık Hizmetleri Şartnamesindeki proje ihale dosyası katsayısına tekabül eder. Her ihtisas dalı, yapı sınıf tanımlarını kendisi tespit eder.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com