Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yapısal Yangın Güvenliği İşleri Genel Teknik Şartnamesi 2018!

Yapısal Yangın Güvenliği İşleri Genel Teknik Şartnamesi, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte şartname maddeleri..


Yapısal Yangın Güvenliği İşleri Genel Teknik Şartnamesi bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ kapsamında yer aldı.


Yapısal Yangın Güvenliği İşleri Genel Teknik Şartnamesi ile Isı Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesi de tebliğ kapsamında yayımlandı.


Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında ilk madde de şu şekilde değiştirildi:


“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların uymak ve uygulamak zorunda oldukları yapı işleri inşaat, makine ve elektik tesisatı genel teknik şartnamelerinin belirlenmesi amacıyla, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.”


Yapısal Yangın Güvenliği İşleri Genel Teknik Şartnamesi 2018 için tıklayın.