Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yargıtay'dan çocukların reddi miras işlemine ilişkin karar!

Yargıtay, velayet altındaki çocuklar adına kayyım atanmaması nedeniyle yapılan reddi miras talebinin kabul edilmemesine dair mahkeme tarafından alınan kararı bozdu.


Dava mirasın gerçek reddi istemine ilişkin olarak davacı Türkay Durna tarafından açıldı. Davacılar vekili tarafından 2014'te verilen dilekçe ile mirasın gerçek reddi talebi üzerinde yapılan duruşma sonunda, davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine dair karar verildi. 


Bu hükmün kanun yararına bozulması, Adalet Bakanlığı yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildi.


Mahkemece davacı Türkay Durna yönünden mirasın ret beyanının kabulü ile özel kütüğe yazılmasına, velayeti altındaki çocuklar yönünden ise davanın reddine karar verildi.


Karar Yargıtay'da temyiz edildi. Davacı vatandaş Türkay Durna hem kendi adına hem de velayeti altında bulunan çocuklar adına mirasın gerçek reddini talep etti. 


Bu süreçte küçükler ile veliler arasında menfaat çatışması bulunması nedeni ile Türk Medeni Kanununa göre kayyım ataması gerekli oldu.


Ancak davacı Türkay Durna kendisine verilen kesin süreye rağmen kayyım tayini yoluna gitmediğinden küçüklerin menfaatinin korunması amacıyla mahkemece Fedan Elifsu Durna'nın reşit olduğu da gözönüne alınarak kayyım tayin ettirilerek usulüne uygun temsil sağlandıktan sonra karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmedi, bu sebeple Adalet Bakanlığının gösterdiği lüzum üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma isteğinin kabulü ile karar kanun yararına bozuldu.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com