Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yargıtay'dan konut kredisini yapılandıranları ilgilendiren karar!

Yargıtay'dan konut kredisini yapılandıranları ilgilendiren karar geldi. Emsal olabilecek karar gereğince, konut kredisini yapılandıran tüketiciler, kendilerinden tahsil edilen yapılandırma masrafının iadesini alabilecek..


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Yargıtay'dan konut kredisini yapılandıran tüketicilere müjde geldi. Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan karara göre, konut kredisini yapılandıran tüketiciler, kendilerinden tahsil edilen yapılandırma masrafının iadesini alabilecek.


Kayseri'de 14 Şubat 2013 tarihinde kullandığı krediyi yapılandıran vatandaş, bankanın kendisinden 744,37 TL'lik tahsil edilen erken ödeme cezası tahsil etmesi üzerine Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne müracaat etti. 


Aldığı olumsuz karar sonrasında Tüketici Mahkemesi'nde başvurdu. Ancak mahkemece de davanın reddine karar verildi. Davacı vekilinin talebi üzerine karar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına bozulması istemi ile temyiz edildi.


Yargıtay ise, bankanın ancak, zorunlu, makul ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebileceğini gerekçe olarak göstererek 744,37 TL erken ödeme cezası adı altında alınan bedelin davacıya iadesi gerektiğini kaydetti.


Emsal oluşturacak davada şu ifadelere yer verildi:

"Dava tarihinde yürürlükte bulunan 4077 sayılı kanunun 10/B maddesinde, "Tüketici, konut finansmanı kuruluşuna borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda bir ya da birden çok ödemeyi vadesinden önce yapabilir. Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde, sözleşmede yer verilmek suretiyle, bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması durumunda konut ‘finansman kuruluşu tarafından tüketiciden erken ödeme ücreti talep edilebilir. Erken ödeme ücreti gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen tutarın yüzde ikisini geçemez. Oranların değişken olarak belirlenmesi halinde tüketiciden erken ödeme ücreti talep edilemez" hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda, dosya ele alındığında, Dairenin geri çevirme istemi ile dosyaya kazandırılan, davalı bankanın 27.01,2017 tarihli cevabi yazısı ve ekindeki 26.06.2013 tarihli davacıya ait dilekçeden, davacının 14.02.2013 tarihinde kullandığı krediyi yapılandırdığı, yapılandırma işlemi nedeniyle davalı banka tarafından 744,37 TL erken ödeme cezası altında tahsilat yapıldığı anlaşılmaktadır. Bankanın ancak, zorunlu, makul ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebileceğinin kabulü düşünüldüğünde, 744,37 TL erken ödeme cezası adı altında alınan bedelin davacıya iadesi gerekirken, aksine düşüncelerle yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozulması gerekir. Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir. Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile, Kayseri 1. Tüketici Mahkemesi’nin 2013/3233 E. 2014/2643 K. Sayılı kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA, 02/06/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi."
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com
Önerilen Bağlantılar : TOKİ Kayseri kura