Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yasal önalım hakkı nedir?

Önalım hakkı yasal ve sözleşmeden doğan önalım hakkı olarak karşımıza çıkıyor. Peki, yasal önalım hakkı nedir? Nasıl kullanılır?


Yasal önalım hakkı nedir?


Yasal önalım hakkı, paylı mülkiyete sahip olan hissedarlara Medeni Kanun gereğince verilen hak oluyor. Bu hak, müşterek hisseli tapularda hissedara tanınan öncelikli satın alma hakkı olarak karşımıza çıkıyor.


Önalım hakkı yasal ve sözleşmeden doğan önalım hakkı olarak karşımıza çıkıyor. Peki, yasal önalım hakkı nedir?


Medeni Kanun gereğince; Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması hâlinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler. Bu hak yasal önalım hakkı oluyor.


Ancak yasal önalım hakkı; Cebrî artırmayla satışlarda kullanılamıyor.


Önalım hakkından feragatin resmî şekilde yapılması ve tapu kütüğüne şerh verilmesi gerekiyor. Belirli bir satışta önalım hakkını kullanmaktan vazgeçme, yazılı şekle tâbidir ve satıştan önce veya sonra yapılabiliyor.


Yapılan satış, alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildiriliyor.


Önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve her hâlde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer. Peki, yasal önalım hakkı nasıl kullanılır?


Yasal önalım hakkının kullanılması

Önalım hakkı, alıcıya karşı dava açılarak kullanılır. Önalım hakkı sahibi, adına payın tesciline karar verilmeden önce, satış bedeli ile alıcıya düşen tapu giderlerini, hâkim tarafından belirlenen süre içinde hâkimin belirleyeceği yere nakden yatırmakla yükümlüdür.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com