Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki binalar emlak vergisinden muaf!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 69 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 69 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi. 


Tebliğ gereğince Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süre ile geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilecektir. Söz konusu muafiyet, bina inşaatının sona ermesini takip eden bütçe yılından itibaren başlayacak olup binanın kısmen kullanılmaya başlanılması halinde ise muafiyet kısmen kullanılmaya başlanılan kısımlar için uygulanacaktır.


Geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilmek için;

- Bina inşaatının Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama vizesinin yapılacağı tarihten önce sona ermiş olması,

- Yeni inşa edilen binaya ilişkin olarak 1319 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi gereği verilecek olan emlak vergisi (bina) bildirimiyle birlikte Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin de ilgili belediyeye verilmesi gerekmektedir.


Ancak, Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin ilgili belediyeye emlak vergisi (bina) bildirimi ile birlikte verilmemiş olması, geçmiş yıllara ilişkin olarak geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilme hakkını düşürmeyecektir.


Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 1/1/2017 tarihinden sonra alınan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilecektir. Bu muafiyetin uygulanmasında, yeni inşa edilen binalara ilişkin ilgili belediyeye verilecek olan emlak vergisi (bina) bildirimiyle birlikte Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin de verilmiş olması gerekmekte olup binalar geçici emlak vergisi muafiyetinden inşalarının sonra erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süre ile faydalanabilecektir.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com