Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik 2018!

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi..


Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. 


Karar gereğince, birden fazla bölgede gerçekleştirilecek bölgesel yatırımlar, görece daha fazla gelişmiş bölgenin desteklerinden yararlanacak.


Ancak, bölgesel nitelikteki entegrasyon yatırımlarında entegrasyonu ve farklı bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlar, ayrı teşvik belgesi düzenlenmesi kaydıyla bulunduğu bölgenin desteklerinden yararlanacak.


Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar


Madde 1- 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-2B sayılı ve "İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI" başlıklı tablosunun 11 numaralı nipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"11- Birden fazla bölgede gerçekleştirilecek bölgesel yatırımlar, görece daha fazla gelişmiş bölgenin desteklerinden yararlanır. Ancak, bölgesel nitelikteki entegrasyon yatırımlarında entegrasyonu ve farklı bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlar, ayrı teşvik belgesi düzenlenmesi kaydıyla bulunduğu bölgenin desteklerinden yararlanır."


Madde 2- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 3- Bu karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.