Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yazlık sitelerde uyulması gereken kurallar!

Apartmanlarda malikler uyulacak kurallar hakkında nasıl karar alabiliyorsa, yılın belli dönemlerde gidilen yazlık sitelerde uyulması gereken kurallara da karar verilebiliyor.


Apartmanlarda malikler uyulacak kurallar hakkında nasıl karar alabiliyorsa, yılın belli dönemlerde gidilen yazlık sitelerde uyulması gereken kurallara da karar verilebiliyor.


Yazlık site yönetimi site içerisinde refahı sağlayacak kurallar alarak uygulamaya koyabiliyor. Yönetim malikler tarafından oluşturulabileceği gibi, dışarıdan bir danışmanlık hizmeti ile de anlaşma sağlanabiliyor.


Gör-Dem yönetim hizmetleri danışmanlık firması tarafından hazırlanan yazlık site yönetimi kuralları örneği şu şekilde;


Örnek yazlık site kuralları 


Amaç:

Site sakinlerinin, güvenlik ve huzurunun sürekliliğini sağlamak amacıyla uyulması gereken temel kuralların tanımlanmasıdır. 

 

Kapsam ve Geçerlilik:

Bu yönetmelik,site dahilindeki, kiralanmış veya lisanslanmış kullanılan tüm ortak alanlar, taşınabilir ve taşınamaz tüm demirbaşlar da bu yönetmelik kapsamındadır. Bu yönetmelik, Site Sakini olmayan ve sitede geçici olarak bulunan kişiler ve site hizmetlerinde, sosyal tesislerin işletiminde ve geçici görev ile site içinde görevli bulunan 3. parti kişiler dahil olmak üzere, site içinde bulunan tüm kişiler için geçerlidir. 


Hatalı ve uygunsuz davranışlarda ısrar edilmesi ve tanımlı kurallara uyulmaması halinde, yürürlükteki yasal yaptırımlar ve hükümler uygulanır.


Sorumluluklar:

1 – Hazırlama ve Güncelleştirme: 

Yönetmeliğin hazırlanması ve güncelleştirilmesinden, Site Yönetim Kurulu , uygulamasından site müdürleri sorumludur.


2 – Uygulama: 

Yönetmeliğin uygulanmasından, kapsam’a dahil olan tüm kişiler ve taraflar sorumludur.


Yönetmelik:

1. Araç hız sınırı, araç park kuralları;  

Her konut sahibi aracını kendisine tahsis edilmiş park yerlerine park etmelidir. Birden fazla sayıda aracı olanlar ise bu araçlar için misafir park yerini veya alt otopark alanını kullanmalıdırlar. Yol üzerine park edilmemesi rica olunur.

Misafirlere ait araçlar site içinde ayrılmış uygunsa bina sahibi araç yerine değilse misafir araç park yerlerine konulmalıdır.

Site içerisinde 20 km hız sınırlanmasına uyulması esastır. 

Site içi yollarda ve otoparkta, araç kullanımı sırasında azami dikkat sarf edilmelidir. 

Site içerisinde kesinlikle ehliyetsiz araç kullanılamaz. 

Site dahilinde kesinlikle araç yıkanamaz. 

Sitemizde tek yön uygulaması yapılmakta olup bu uygulama trafik levhaları ile de desteklenmektedir.  Bu kurala azamiyetle dikkat edilmesi gerekmekte olup, Kural dışı uygulamalar tespit edildiğinde site görevlimize konuya ilişkin bilgi aktarılacaktır.

Site sakinleri ve misafirlerinin  araçları dışındaki  araçların site içerisine girmeleri yasaktır. Ancak, ticari araçlardan içeriye ulaşması gerekenlerin sorumlu site görevlisi arasında irtibat geçilerek yapılması gerekir. Geçiş üstünlüğü olan araçlar bu kuralın dışındadır.

 

Çöplerin toplanması;

- Çöpler, görevliler tarafından her sabah saat 10:00‘ da ve her akşam saat 22:00’ da toplanacaktır. Çöpler, bu saatlerden çok kısa bir süre önce kapı önlerine bırakılmalıdır. Bu saatler dışındaki münferid çöp toplama talepleri, görevliler tarafından yerine getirilmeyecektir. Konut dışındaki alanlarda kesinlikle çöp bulundurulmamalıdır.


-Çöplerin, çevreyi kirletmemesi ve koku salmaması için, ağızları düğümlenerek kapatılmış sağlam poşetler içine konularak kapı önüne bırakılması gerekmektedir.

01.06.2011 tarihinden itibaren inşaat atıkları, bahçe toprak atıkları, açıkta torbalanmamış çım atıkları ve konteynerlere konmamış açık çöpler kesinlikle toplanmayacaktır. Bu atıklardan inşaat ve bahçe toprak atıkları önceden yönetime bildirilmek kaydıyla bedeli karşılığı alınacaktır.


3. Sitenin Genel Görünüm ve Düzeni;

Sitedeki düzen ve görünümün bozulmaması esastır. Bu amaçla, konutlarda orijinal dış görünümü bozacak hiçbir ekleme ve değişiklik yapılamaz. Bu konudaki öneriler ancak Site Yönetim Kurulunun ve Danışma kurulunun yetkisindedir. Site Yönetim Kurulunun ve Danışma kurulunun tarafından onaylanmamış projeler hayata geçirilemez.

Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince yeşil alanlar ve tesisler ortaktır. Konut sahiplerince ortak alanlara hiçbir şekilde sınır konulamaz ve ayrım yapılamaz. 

Site içerisinde her çeşit silah kullanımı ve atımı kesinlikle yasaktır.

Balkonların yan ve ön cepheleri herhangi bir şekilde geçici ve/veya kalıcı malzeme kullanarak kapatılamaz.

Kurutma, havalandırma vb. amaçlarla, dış görünümü bozacak tarzda çamaşır vb eşya, balkon demir ve duvarlarına asılamaz, camdan sarkıtılamaz. Salon balkonlarının sadece dip taraflarında dışarıdan gözükmeyecek şekilde portatif askılara kullanılabilir. Pencere önlerine veya başka bölgelere kesinlikle çamaşır vb asılmamalıdır

Sitede, bahçe ve balkonlarda barbekü kullanımı ve yakımı, site sakinlerini ve komşularımızı rahatsız edebileceğinden barbekü ve mangal yapılamaz

Site içerisindeki ortak kullanıma açık alanların (yeşil alanlar, sosyal tesisler, spor tesisleri, havuz, yollar vb) temiz tutulması ve korunması, bu konuda gerektiğinde çocuklarımızın ve misafirlerimizin uygun şekilde uyarılması ve bilgilendirilmesi ortak hayatın bir parçası olarak görülmelidir. 

Konutların kiraya verilmesi halinde, Site Yönetimi’ne karşı aidat, su v.b. konularda sorumluluk kiracılarda, demirbaş alımı ve yatırım bütçelerine ilişkin mal sahiplerine ait olacaktır.

Dairelere, satılık veya kiralık ilanı, diğer duyuru ve ticari amaçlı tanıtım bilgi ve belgeleri asılamaz, satılık veya kiralık daireler ve benzeri duyurular için, Yönetim Ofisi’ne bilgi verilir. 

Konutların kiraya verilmesi halinde, Site Yönetimi’ne karşı tüm sorumluluklar konut sahibine ait olacaktır.

Ortak kullanma açık alanlarda meydana gelecek zaiyat ve hasarın tazmini, ilgili kişilerden talep edilecektir.

Siteden uzun süreli ayrılışlarda, gerekli önlemlerin alınabilmesi için Yönetim ofisi'ne bilgi verilmesi gerekmektedir.

Site dahilinde broşür dağıtımı vb yayımlar, Site Yönetiminin onayına tabidir, bu talepler önce Yönetim Ofisi’ne yapılmalıdır.


Sitemizden ayrılan kiracı veya ev sahibi olduğu taktirde, ilgili Site Yönetimine bilgi vermekle yükümlüdür. Bunu takiben ilgili Site Yöneticisi şayet aidat borcu var ise kat malikinin telefonuna ulaşıp bilgi verilecektir. Ev sahibi taşınıyor ise yeni iletişim bilgileri alınacaktır.

Ortak kullanma açık alanlarda meydana gelecek zayiat ve hasarın tazmini, ilgili kişilerden talep edilecektir. 


Siteden uzun süreli ayrılışlarda, gerekli önlemlerin alınabilmesi için ilgili Site Yönetimine  bilgi verilmesi gerekmektedir.


Site içerisinde satıcılar giremez, dolaşamaz ve satış yapamaz.

Site dahilinde broşür dağıtımı vb yayımlar, Site Yönetiminin onayına tabidir, bu talepler önce Yönetim Ofisi’ne yapılmalıdır. 


Bahçe bakım hizmetleri Hafta içi  9:00 – 19:00 arası Cumartesi 10:00 – 17:00 yapılacaktır. Acil durumlar dışında Pazar günleri gerek site içerisinde gerek evlerde hiçbir tamirat,tadilat işlemleri yapılamaz, bahçe bakım hizmeti alınamaz. Çalışmalar hafta içi 09:00 -18:00 Cumartesi 10:00 – 17:00 saatleri arasında yapılabilir.


Yangın hortumlarının ve yangın söndürme cihazlarının ve hidrantların bulunduğu bölüme hiçbir şey konulamaz.


Yapılacak tüm inşaat ve tadilat, tamirat çalışmaları için öncelikle Site Yönetimi’nin bilgilendirilmesi, gerekmektedir. Site Yönetiminin alması gereken güvenlik önlemleri ihtimali nedeniyle bu prosedüre hassasiyet gösterilmelidir. Çalışmalar hafta için 09:00 -18:00 C.tesi 12:00 – 17:00 saatleri arasında yapılır. Pazar günleri çalışma yapılamaz.


Site içinde, balkonlardan halı ve kilim silkelenmesi yasaktır. Ancak çarşaf ve hafif örtü benzerlerinin, sabah saat 09:00 ile 10:00 arasında silkelenmesi uygun görülmektedir.


-Bina ortak alanlarında, kapı önlerine ayakkabı,terlik vb.,yangın hortumlarının ve yangın söndürme cihazlarının bulunduğu bölüme yangın güvenliğini engelleyecek bisiklet vb. eşyalar hiçbir suretle bırakılamaz. 

 

- Asansörlerde sigara içilmesi sakıncalı ve yasaktır.

 

-Sitemizde oturan kiracılar evlerini boşaltmadan birkaç gün önce Yönetim Ofisi'ne müracaat ederek, aidat ve diğer giderlere ait borcu yoktur yazısını alarak siteden ayrılmalıdır. 

 

-Daire satın alan veya kiralayan kişilerin Siteye girişlerinde sorun yaşanmaması için, satış veya kiralama işlemi ile ilgili olarak önceden Yönetim Ofisi’ne bilgi verilmelidir.    


Taşınma

Taşınmalar, 10:00 – 20:00 saatleri arasında yapılabilir.

Konuta ilk taşınmadan önce işlemin planlı olarak yönetilmesi ve bir kargaşa çıkmasını önlemek için taşınmadan önce site yönetimine başvurularak taşınma tarih ve saatinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu belirlenen program dahilinde taşınma işlemi site görevlilerinin gözetiminde tamamlanacaktır.

Gerek ilk taşınma gerekse daha sonraki yük ve eşya taşınması işlemleri sırasında, taşınma işlemi ile alakalı bilgiler, görevliler yardımıyla site yönetimi bilgisine sunulması sizin ve diğer site sakinlerinin güvenliği, huzuru ve rahatı açısından faydalı olacaktır.

Siteden taşınmalarda ise, yönetimden mutlaka Borcu Yoktur yazısı alınız. Aksi takdirde nakliye kamyonunun siteye girişine müsaade edilmeyecektir.


4. Aidatların ödenmesi;

Aylık aidat borcu ödemelerinin her ayın en geç 15’ine kadar yapılması gerekmektedir. Aidatların belirlenen zamanda ödenmesi esastır. Zamanında ödenmeyen aidatlar için, yasaların belirlediği kanuni süreç ve yasal işlem uygulanır.  

 

Zamanında (ilgili ayın 15. gününe dek) Ödenmeyen Aidatlar

Son ödeme gününe (ilgili ayın 15. gününe) kadar ödenmeyen aidatlar, Gecikmeli Aidat İzleme Formu’na kaydedilerek takibe alınır ve durum Yönetim Kurulu’na raporlanır.


Yönetim Kurulu,

-Bağımsız bölüm sakin/maliklerinden aidatlarını son ödeme gününe (ilgili ayın 15. gününe kadar ödemeyenlere şifahi ve yazılı uyarıda bulunulmasına,


-Site yönetiminin son ödeme gününe kadar ödenmeyen aidatlara kat malikleri kanununda belirtilen gecikme tazminatını yansıtma hakkını saklı tutarak izlemeye almasına,


-ilgili ayın 15. Gününe kadar ödenmeyen aidatları, gecikme faizi ve noterden yapılacak ihtarname giderleri borçlarını 7 gün içinde ödemesini içeren ihtarnamenin, bağımsız bölüm sakini/malikine öncelikle imza karşılığı elden tebliğine, elden tebliğin mümkün olmadığı noter kanalıyla tebliğine,


-Bu süreyi geçiren bağımsız bölüm sakin/maliklerine hakkında derhal icra takibi yapılmasına, bu konularda avukat/avukatlara vekaletname verilmesine,


-İlgili bağımsız bölüm sakin/malikinin icra takibine itiraz etmesi durumunda ilgili itirazın yetkili ve görevli icra, sulh ve/veya asliye mahkemeleri huzurunda iptali veya kaldırılması için yetkili site avukatı tarafından dava açılması,


-Yapılan tüm icra ve dava harç ve masraflarının gecikme faizinin ve vekalet ücretinin bağımsız bölüm maliki/kiracısı hesabına eklenmesi,

kararlarını vermiştir.


Gecikmiş aidatını 2 ay içinde ödemeyenler için ise, Site Yönetimi tarafından icra takibi uygulanması yolu açıktır. Site ortak gideri, katkı payı ve aidatini ödemeyen bagimsiz bölümlere yönetim hizmetleri verilmez!


Siteden ayrilacaklar, site muhasebesine borçlarini kapatmak zorundadir. Siteye yeni tasinacaklar ,tasindiklari konutun borcundan sorumludurlar. Eski borç kapanmadan yeni taşınanlara hizmet verilmez.


5. Site personelinin görevleri;

-Site personelinin görev tanımları Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olup her apartmanın girişinde bulunan duyuru panolarında ilan edilmiştir.

 

-Site sakinleri, sitede görevli personeli, görevleri başında iken özel amaçlar için kullanamazlar, talimat veremezler, istek ve önerilerin doğrudan Site Yönetimi’ne yapılması esastır. Özel talepler karşılanmayacaktır.


6. Evcil hayvan bakılması;

Evcil hayvanlar, site içerisine alınması kesinlikle yasaktır.

Sokak hayvanlarının site içerisinde kat malikleri tarafından serbest dolaşır halde beslenmesi ve barındırmaları kesinlikle yasaktır. Sahipsiz köpekler Belediye tarafından toplanacaktır. gereken temel kuralların tanımlanmasıdır. 
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com