Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yeni binalarda enerji kimlik belgesi zorunluluğu!

2 Mayıs itibari ile eski binalarda enerji kimlik belgesi zorunlu oluyor. Peki, yeni binalarda enerji kimlik belgesi aranır mı? Yeni binalarda enerji kimlik belgesi uygulaması nasıldır?


5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve yönetmeliği gereğince eski binalarda enerji kimlik belgesi zorunlu 2 Mayıs itibari ile zorunlu oluyor.  Yeni binalarda enerji kimlik belgesi uygulaması şu şekilde anlatılıyor:


Yeni binalarda ise tasarımında, mevcut binaların proje değişikliği gerektiren önemli tadilat projelerinde, mekanik ve elektrik tesisat değişikliklerinde binanın özelliklerine göre ilgili yönetmelikte öngörülen esaslar göz önüne alınıyor.


Binanın mimari, mekanik ve elektrik projeleri, diğer yasal düzenlemeler yanında, enerji ekonomisi bakımından ilgili yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değil ise, ilgili idare tarafından yapı ruhsatı verilmiyor.


İlgili yönetmelik esaslarına uygun projesine göre uygulama yapılmadığının tespiti halinde, tesbit edilen eksiklikler giderilinceye kadar binaya, ilgili idare tarafından yapı kullanım izin belgesi verilmez.


İlgili yönetmelikte tanımlanmamış olan ve açıklık gereken hususlar hakkında, Ek-8a’da verilen Türk Standartlarının güncel halleri, bu standartların olmaması halinde ise, Ek-8b’de verilen Avrupa Standartlarının güncel halleri esas alınır.


İlgili yönetmeliğin uygulanmasında proje, yapım, denetim ve diğer konularda tereddüde düşülen hususlar hakkında Bakanlığın görüşü alınır.


Mevcut binaların, dış cephe duvarlarında ısı yalıtımı, ısıtma sisteminde kazan değişikliği, ferdi ve merkezi ısıtma sistemleri arasında dönüşüm yapılması, merkezi soğutma sistemi kurulması, kojenerasyon sistemi kurulması veya yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilmesi ile ilgili konularda tadilat yapılması halinde, bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygulama projesi hazırlanır ve yapı kullanım izni veren ilgili idare tarafından onaylanır ve uygulanması sağlanır.


İlgili yönetmeliğin uygulanmasında, Avrupa Birliği mevzuatına uyum ile birlikte bu uyum kapsamında Avrupa Birliği ülkelerindeki binalarda asgari enerji performansı uygulamalarının bu Yönetmeliğe yansıtılması doğrultusunda gerekli değişikliklerin yapılması esastır.


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com