Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yeni imar yönetmeliği müştemilat hükümleri 2017!

Genellikle binaların bodrum katlarında veya bahçelerinde düzenlenen, ortak kullanıma ayrılan, bağımsız bölüm olarak tescil edilemeyen mekânlar olan müştemilatlar nasıl olacak?


Genellikle binaların bodrum katlarında veya bahçelerinde düzenlenen, ortak kullanıma ayrılan, bağımsız bölüm olarak tescil edilemeyen mekânlar, müştemilat olarak tanımlanıyor.


Yeni İmar Yönetmeliği kapsamında müştemilatların nasıl olması gerektiği hakkında bilgilere yer veriliyor. Yönetmelik hükümleri gereğince binaların müştemilat kısımları, mümkün ise binanın bodrumunda, aksi halde bahçede tertipleniyor.


4 tarafı yol ile çevrili istisnai parseller dışında esas binaların yol tarafındaki cephe hatlarına tecavüz eden müştemilat binası yapılamıyor. 


Bu gibi istisnai parsellerde müştemilat binalarının yapılacağı yeri tayine idare yetkili oluyor.


Müştemilat binalarının:

a)    Dar kenarı 4.00 metreden, en yüksek noktasının tabii zeminden yüksekliği 2.50 metreden fazla olamıyor.

b)   Binaya bitişik oldukları takdirde, komşu parsel sınırına, aksi halde binaya ve ayrıca komşu parsel sınırına uzaklıkları bu Yönetmelikle veya planla belirlenen miktarlardan az olamıyor.

c)    Yapı cinsleri ahşap olamıyor.

ç) Parsel durumu müsait olduğu takdirde esas binanın inşasından önce de yapılması mümkün oluyor.

d)   Kapıcı dairesi, garaj, odunluk, kömürlük, depo, mutfak, çamaşırhane ve benzeri hizmetler için olup, maksadı dışında kullanılamıyor.


Müştemilatlar mimari projede ve vaziyet planında gösteriliyor. Bahçede yapılmasının zorunlu olduğu hallerde; bu Yönetmelikte veya planında belirtilen şartlara ve çekme mesafelerine uyularak yapılıyor.