Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yeni inşa edilen binanın emlak vergisi nedir?

1319 sayılı kanun gereğinde Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm taşınmaz mallar için emlak vergisi ödeniyor. Peki, yeni inşa edilen binanın emlak vergisi nedir?


1319 sayılı kanun gereğinde Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm taşınmaz mallar için emlak vergisi ödeniyor.


Verginin mükellefi bina veya arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenler oluyor. 


Bir bina veya arazide paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumlu oluyor.


Kanunen vergide bazı durumlarda indirim ve muafiyetler uygulanabiliyor. Yeni inşa edilen binalar da bu kapsama alınıyor. Peki, yeni inşa edilen binanın emlak vergisi nedir? Nasıl ödenir?


Yeni inşa edilen binalardan konut alan mükelleflere, emlak vergisi için beş yıl süre ile  “geçici muafiyet” uygulanıyor. 


Emlak Vergisi Kanunu’nun 5. maddesine göre, yeni inşa edilen binalardan konut alanlarda, iktisap tarihini izleyen 5 yıl boyunca, konutun emlak vergisi değerinin 1/4’ü, beş yıl süre ile emlak vergisinden muaf tutuluyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com