Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yeni malik kiracıyı çıkarabilir mi?

Yatırım yerine oturum için taşınmaz satın alan kimseler, kiracısından tahliyesini isteyebiliyor. Peki, yasal olarak yeni malik kiracıyı çıkarabilir mi?


Yeni malik kiracıyı çıkarabilir mi?


Kiradaki taşınmaz malın satılması durumunda sözleşmenin yeni tarafı, yeni malik oluyor. Bu durumda, yeni malik eski malikin yerine geçmiş olup, malikin haklarına da sahip oluyor.


Yatırım yerine oturum için taşınmaz satın alan kimseler, kiracısından tahliyesini isteyebiliyor. Peki, yasal olarak yeni malik kiracıyı çıkarabilir mi?


Borçlar Kanunu gereğince; Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.


Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir.


YENİ MALİK TAHLİYE İHTARNAME ÖRNEĞİ


İHTAR EDEN :.......

VEKİLİ :.......

KARŞI TARAF :.......

KONU : Yeni Malik Sıfatı ile Tahliye İhtarıdır.AÇIKLAMALAR :


1-Müvekkilimiz halen kiracı olarak oturmakta olduğunuz, ....... adresinde bulunan apartman dairesini ......... Tapu müdürlüğünün, ............. tarih ve ......... yevmiye nolu işlemi ile ev sahibinizden satın almış bulunmaktadır. (Tapu fotokopisi ektedir)


2-Taşınmaz, müvekkilim tarafından mesken olarak kullanılacaktır. Bu neden ile evvelce konutun eski sahibi ile aranızda yapmış bulunduğunuz kira mukavelesi, müvekkilimiz tarafından yenilenmeyecektir. Taşınmanızı kira döneminin sonunda tahliye etmenizi itiyoruz.


3-Konutun dönem sonunda tarafınızdan tahliye edilmemesi durumunda, aleyhinize “Yeni Malik Sıfatı İle” tahliye davası açacağımızı ve yargılama giderleri ve vekalet ücretinin tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz.


İHTAR EDEN VEKİLİ

.......


Borçlar Kanunu gereğince kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.


Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com