Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yeni malik tahliye ihtarname örneği 2017!

Gayrimenkul kiralamalarında taşınmaz mal sahibi tarafından satılabiliyor. Yeni malik ise kiracıdan tahliyesini isteyebiliyor. İşte yeni malik tahliye ihtarname örneği 2017..


Gayrimenkul kiralamalarında taşınmaz mal sahibi tarafından satılabiliyor. Yapılan bu satıştan kiracının da haberdar edilmesi zorunlu olmamakla birlikte bildirilmesi faydalı oluyor. Bunun nedeni ise yeni mal sahibinin kiracısından tahliyesini istemek hakkının doğması.


Kanunen kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebiliyor.


Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabiliyor.


Yeni malik tahliye ihtarname örneği 2017!


...................... NOTERLİĞİNE

            İHTARNAME

 

 

KEŞİDE EDEN  :

VEKİLİ     :

MUHATAP  :

 

KONU    : Mesken İhtiyacı Nedeniyle Tahliye İhtarı.

 

AÇIKLAMALAR   :

 

1-) …/…/… tarihli Kira Sözleşmesi uyarınca … Caddesi … Sokak … No’lu müvekkilime ait taşınmazda kiracısınız. Aylık kira paranız …TL.’dir.

 

2-) Halen ikamet ettiğiniz taşınmazı müvekkilim .../..../..... tarihinde satın aldı. Yeni malik olarak kendisinin bu taşınmaza ihtiyacı bulunuyor.

 

3-) Yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı;

 

a-) Müvekkilim kira süresinin bitim tarihi olan …/…/… tarihinden itibaren sözleşmeyi yenilemeyecektir.

 

b-) Kiralananı tahliye etmenizi,

 

c-) Aksi halde İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davası açacağız.

           

Sayın noter: Üç nüshadan ibaret olan ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının tebliğ şerhiyle tarafımıza iadesini, ve bir nüshanın da Dairenizde saklanmasının saygıyla talep ederim. …/…/…

 


Keşide Eden Vekili

Av.                              Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com