Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yeni malikin tahliye hakkı!

Kiraya konu olan taşınmaz malların sahibi, kiralama süresi içerisinde değişebiliyor. Peki, yeni malikin tahliye hakkı var mı? Yeni malik eski kiracıyı nasıl tahliye eder?


Yeni malikin tahliye hakkı!


Kiraya konu olan taşınmaz malların sahibi, kiralama süresi içerisinde değişebiliyor. Taşınmazı kiraya veren malikler, kiradaki bu taşınmazın satışını gerçekleştirebiliyor.


Kiradaki taşınmazı satın alan yeni maliklerin ise, kiracıyı tahliye etme hakkı bulunuyor. Ancak yeni malik ancak kanundaki esaslara uygun bir şekilde ihtarda bulunursa sözleşmeyi feshediyor. Aksi halde sözleşme bir sene daha devam ediyor.


Peki, yeni malikin tahliye hakkı nedir? Yeni malik tahliye hakkını nasıl kullanır? Yeni malik eski kiracıyı nasıl tahliye eder?


Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.


Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com