Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yeni Torba Yasası tam metni 2018!

İnşaat sektörü ile ilgili yeni düzenlemeleri içeren Yeni Torba Yasası olan Meclise verildi. İşte Yeni Torba Yasası tam metni 2018..


Yeni Torba Yasası olan Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Meclise verildi. 

 

Bu Tasarının yürürlüğe girmesi ile kat mülkiyeti için hazırlanan onaylı mimari projenin Tapu Kadastro Müdürlüğü’ne elden verilmesinin yanında elektronik ortamda da gönderilmesi sağlanacak. 


Ayrıca konut hesabı açanlara verilen devlet katkısı arttırılacak. Katkı 15 bin TL'den 20 bin TL'ye çıkarılacak.Tasarının gerekçesinde şu ifadelere yer verildi;


"Gerçekleştirilen yapısal reformlar, yatırım, üretim ve istihdamın artırılması, araştırma, geliştirme, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin teşvik edilmesi, vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilen düzenlemeler ile uygulamaya koyduğumuz mali disiplin ve alınan makroekonomik tedbirler sayesinde ülkemiz, gelişmekte olan ülkelerden pozitif yönde ayrılmıştır."Yapılan çalışmalara ilave olarak hazırlanan bu Tasarıda;


1- Yatırım, üretim ve istihdamın, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetkerinin teşvik edilmesi,

2- Amatör sporun desteklenmesi,

3- Vergi tabanının genişletilmesi

4- İhtilafların ve belirsizliklerin giderilmesi,

5- İş yapma kolaylığının artırılması,

6- Kamu taşınmazlarının değerlendirilmesi

7- Enerji verimliliğinin ve enerjide tasarruf sağlayıcı yatırımların teşvik edilmesi,

8- Koruma ve bakım altındaki çocukların istihdamın iyileştirilmesi yönünde düzenlemeler yapıldı.Yeni Torba Yasası tam metni 2018 tıklayın.