Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yeniden inşaa nedeniyle tahliye!

Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekliyse sözleşme feshedilebiliyor. İşte yeniden inşaa nedeniyle tahliye ihtarnamesi..


Yeniden inşaa nedeniyle tahliye!


Mal sahibi ile kiracısı arasında imzalanan kira sözleşmesi kanunda belirtilen durumlarda feshedilebiliyor. Bu fesih nedenleri arasında yeniden inşaa da yer alıyor.


Kanunen kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise,


belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebiliyor.


Yeniden inşaa nedeniyle tahliye ihtarnamesi


................. MAHKEMESİNE

........


DAVACI                :.......         

VEKİLİ                :.......           

DAVALI                :.......


KONU   : Yeniden İnşaat Nedeniyle Tahliye


DAVA DEĞERİ       : Senelik Kira Bedeli .......

 

AÇIKLAMALAR :1-Davalı müvekkilimizin kiracısıdır. Müvekkilimize ait bulunan ....... adresindeki ikikatlı ahşap evde ....... başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi ile ve aylık  ....... kira ödeyerek oturmaktadır.

 

2-Müvekkilimiz söz konusu binayı yıktırarak yerine yeni inşaat yapacaktır. Yapılacak bina ile ilgili olarak proje çalışmaları tamamlanmış, gerekli başvurular yapılmış ve inşaat ruhsatı da alınmıştır.


3-Bu durum 6570 Sayılı Yasanın 7/ç  Maddesi gereğince kiracıya .......Noterliğinin ....... tarih ve ....... yevmiye numaralı ihtarnamesi ile bildirilmiştir. Davalı kiracı buna rağmen taşınmazı tahliye etmemiştir.


Bu nedenle taşınmazın tahliyesini talep etmekteyiz.YASAL NEDENLER : 6570 Sayılı Yasa Ve İlgili Mevzuat


KANITLAR           : Kira Sözleşmesi,İhtarname, Proje, İnşaat Ruh.


İSTEM SONUCU  : Açıklanan nedenlerle yeniden inşaat nedeniyle davalının kiralanandan tahliyesine , yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com