Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yeniden kiralama yasağı görevli mahkeme!

Gereksinim nedeniyle yapılan fesihten sonra mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu devam ediyor. Mal sahibi üç yıl boyunca taşınmazı kiralayamıyor..


Gayrimenkulünü kiraya veren kimseler kira sözleşmesini gereksinim nedeni ile feshedebiliyor. Ancak gereksinim nedeniyle yapılan fesihten sonra mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu devam ediyor.


Kanun gereğince kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamıyor.


Yeniden inşa ve imar amacıyla boşaltılması sağlanan taşınmazlar, eski hâli ile, haklı sebep olmaksızın üç yıl geçmedikçe başkasına kiralanamaz. 


Eski kiracının, yeniden inşa ve imarı gerçekleştirilen taşınmazları, yeni durumu ve yeni kira bedeli ile kiralama konusunda öncelik hakkı vardır. Bu hakkın, kiraya verenin yapacağı yazılı bildirimi izleyen bir ay içinde kullanılması gerekir; bu öncelik hakkı sona erdirilmedikçe, taşınmaz üç yıl geçmeden başkasına kiralanamaz.


Yeniden kiralama yasağı görevli mahkeme

Yeniden kiralama yasağı görevli mahkeme, Sulh Hukuk Mahkemesi oluyor. Kiraya veren, bu hükümlere aykırı davrandığı takdirde, eski kiracısına son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlü oluyor.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com