Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yeniden kiralama yasağı nedir?

Kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında taşınmazı yeniden kiraya vermesi yasaklanıyor. Peki, yeniden kiralama yasağı nedir? Bu yasak kaç senedir?


 Yeniden kiralama yasağı nedir?


Gayrimenkul kiralamalarında mal sahibi kiracısından ancak kanunda belirtilen gerekçelerin doğması halinde tahliyesini isteyebiliyor.


Kiraya veren, kira sözleşmesini; Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa feshedebiliyor. Peki, yeniden kiralama yasağı nedir?


Yeniden kiralama yasağı 

Kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz.


Yeniden inşa ve imar amacıyla boşaltılması sağlanan taşınmazlar, eski hâli ile, haklı sebep olmaksızın üç yıl geçmedikçe başkasına kiralanamaz. 


Eski kiracının, yeniden inşa ve imarı gerçekleştirilen taşınmazları, yeni durumu ve yeni kira bedeli ile kiralama konusunda öncelik hakkı vardır. 


Bu hakkın, kiraya verenin yapacağı yazılı bildirimi izleyen bir ay içinde kullanılması gerekir; bu öncelik hakkı sona erdirilmedikçe, taşınmaz üç yıl geçmeden başkasına kiralanamaz.


Kiraya veren, bu hükümlere aykırı davrandığı takdirde, eski kiracısına son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlüdür.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com